Media & arkisto

Yliopiston paras kansainvälinen opettaja 2012

16.10.2012

Ylioppilaskunta palkitsee vuoden parhaan Helsingin yliopistossa vieraalla kielellä opettavan opettajan.  Oletko törmännyt säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan, joka opettaa muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi? Jos olet, ehdota häntä ylioppilaskunnalle.

Palkinnonsaajasta päättää HYYn hallitus. Erityisesti huomioidaan palkittavan opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus ja kyky tuoda olennaiset asiat esille, positiivinen asenne kehittämiseen ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Ehdotuksia saa tehdä kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai jäsenjärjestö. Kirjallisesta ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut sille, miksi ehdotettava henkilö täyttää asetetut kriteerit, ja se, kuka ehdotuksen tekee. Palkittavan henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetustehtävissä. Perustelut voivat sisältää esimerkkejä, mainintoja aiemmista tunnustuksista tai muita soveltuvia näytteitä.

Palkinto jaetaan rehtorin ulkomaalaisjuhlassa 13. marraskuuta. Ehdotukset tulee tehdä 5. marraskuuta mennessä.

Ehdotusten perusteluineen tulee olla HYYssä perjantaina 5.11.2012 klo 12:00 mennessä osoitteessa HYY/Hallitus, Mannerheimintie 5 A, 2. krs, 00100 HELSINKI tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi. Parhaan ulkomaisen opettajan palkintoon soveltuvat Magister Bonus –palkinnon kriteerit ja ehdotusohjeet, joista voi lukea lisää HYYn verkkosivuilta:
http://hyy.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki/hyy-tukee-oppimis...

Lisätiedot: hallituksen jäsen Aino Jones, p. 050 595 0327, aino.jones(at)hyy.fi