Media & arkisto

Yliopisto aikoo rajata maisterintutkintojen laajuuden 300 opintopisteeseen

12.04.2017

Yliopisto on rajaamassa tutkintojen enimmäisopintopistemääriä. Kandidaatintutkinnon todistukseen voisi vastedes sisällyttää yhteensä enintään 180 opintopisteen ja maisterintutkinnon todistukseen 120 opintopisteen verran opintoja. Rajoitusta esitetään osana muuta tutkintojen ja opintojen uudistamista.

Rajoitus koskisi opiskelijoita, joiden opinto-oikeus alkaa 1.8.2017 tai sen jälkeen, sekä opiskelijoita, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uusien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Yliopisto perustelee muutosta tutkintojen virtaviivaistamisella sekä sillä, että opiskelijoiden kannattaa valmistua ohjelaajuuden kokoisella tutkinnolla tavoiteajassa. Rajoitus ei suoraan estäisi ohjelaajuuden ylittävien opintokokonaisuuksien ja kurssien suorittamista. Ne eivät kuitenkaan tämänhetkisten suunnitelmien mukaan näkyisi jatkossa tutkinnossa vaan erillisellä opintosuoritusotteella. 

Ylioppilaskunta on kommentoinut tutkinnon laajuuden rajaamiseen liittyviä ongelmia sekä kirjallisesti että tapaamisissa yliopiston kanssa.

Muun muassa seuraavia asioita HYY on pitänyt esillä.

  • Opiskelijoiden on saatava arvioida itse, millaisesta opintokokonaisuuksien yhdistelmästä on eniten hyötyä valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi aineenopettajia ohjelaajuutta suuremmat tutkinnot auttavat työllistymään monipuolisesti. Myös poikkitieteellisyys ja tieteenalojen yllättävä yhdisteleminen vaikeutuvat rajoituksen myötä. Opiskelijoita painostetaan poliittisilla päätöksillä jo vahvasti putkitutkintoihin – yliopiston ei tule kannustaa siihen yhtään enempää
  • Opiskelijoiden toimintaa tutkinnon laajuuden rajoittaminen tuskin muuttaa, vaan opiskelijat jatkavat hyödyllisiksi kokemiensa opintojen suorittamista. Työnhaku vain hankaloituu, jos vastavalmistuneet joutuvat esittelemään osaamistaan virallisen tutkintotodistuksen lisäksi lukuisilla eri liitteillä
  • Ja ennen kaikkea: jos yliopisto haluaa karsia opiskelijoiden tutkimusretkiä opinnoissaan, on mieluummin panostettava opintojen ohjauksen tasoon uusissa koulutusohjelmissa kuin kannustettava putkitutkintoihin ja rajoitettava akateemista uteliaisuutta ja vapautta

Lisätietoja:

Heikki Isotalo, asiantuntija (koulutuspolitiikka, opetuksen kehittäminen)
heikki.isotalo@hyy.fi