Media & arkisto

Yleinen asumistuki nykyaikaan!

06.03.2019

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vaatii, että yleisestä asumistuesta on tehtävä nykyaikainen ja tasa-arvoinen muuttamalla se henkilökohtaiseksi.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Muutos oli monelle hyvä asia, mutta moni myös menetti asumistuen kokonaan. Toisin kuin opintotuen asumislisä, yleinen asumistuki huomioi paremmin todelliset asuinkustannukset. Huomattava ongelma asumistuessa on kuitenkin sen ruokakuntakohtaisuus eli oletus siitä, että asuinkumppanit ovat toisilleen elatusvelvollisia.

Yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnalle. Samaan ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan lähisukulaiset, avio- ja avopuolisot sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt. Erillisillä sopimuksilla asunnon vuokranneet voivat olla samaa ruokakuntaa, jos sopimuksessa on niin sanottu yhteisvastuulauseke. Jos asuinkumppaneilla on erilliset vuokrasopimukset, Kela saattaa selvittää, ovatko nämä avoliitossa keskenään.

Kelan työntekijät ovat vuosikaudet arvioineet tuen hakijoiden pari- ja kämppissuhteiden laatua tehdessään tukipäätöksiä. Monien asumistuen hakijoiden toimeentulo on romahtanut sen vuoksi, että Kela on päättänyt heidän elävän avioliiton omaisessa suhteessa. Jos esimerkiksi opiskelijan asuinkumppani tai puoliso on työelämässä, opiskelija on todennäköisesti menettänyt asumistukensa kokonaan.

Opiskelijat asuvat usein hyvin erilaisilla ja muuhun väestöön verrattuna epätavallisilla tavoilla. Siksi opiskelijoiden todellisuus ja Kelan tulkinnat ihmisten suhteista eivät läheskään aina vastaa toisiaan.

On kohtuutonta, että Kelan etuuskäsittelijät voivat tulkita lähes ketkä tahansa asuinkumppanit avopuolisoiksi, jos nämä eivät voi todistaa toisin. Vedenpitäviä todisteita taas ei laissa voi määritellä. Kuuluuko Kelalle, onko ihmisten suhteessa yhteinen ruokatili, seksiä tai sanaton sopimus huolenpidosta? Päätökset tuntuvat monista opiskelijoista mielivaltaisilta ja epäoikeudenmukaisilta.

Elatusvelvollisuuden luomat valtasuhteet ja riippuvuudet eivät myöskään kuulu parisuhteisiin; yhteiskunnan tuet eivät saa eriarvoistaa ihmisiä

HYY vaatii, että asumistuki on muutettava henkilökohtaiseksi. Tällöin asumistukea hakiessa huomioitaisiin ainoastaan hakijan omat tulot. Asumismenoiksi laskettaisiin ruokakunnan asumismenot jaettuna aikuisten määrällä. Henkilökohtainen asumistuki on moderni ja oikeudenmukainen ratkaisu paitsi opiskelijoille, myös muille tukea kipeästi tarvitseville.

Lisätietoja:

Anna Lemström
HYYn hallituksen jäsen (vaalit, kaupunki (WSC ry), toimeentulo, yhdenvertaisuus (yhteiskunta))
050 475 1280
anna.lemstrom@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608