Media & arkisto

Yleinen asumistuki muutettava yksilökohtaiseksi: #äläkelaamunsuhdetta

10.07.2017

Kannanotto 10.7.2017

Yleisestä asumistuesta on tehtävä nykyaikainen ja tasa-arvoinen muuttamalla se yksilökohtaiseksi. Opiskelijat alkavat saada yleistä asumistukea elokuun alusta alkaen – ja toisin kuin opintotuen asumislisä tähän asti, yleinen asumistuki huomioi viimein todelliset asuinkustannukset. Huomattava ongelma asumistuessa on kuitenkin sen ruokakuntakohtaisuus eli oletus siitä, että asuinkumppanit ovat toisilleen elatusvelvollisia.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuudesta luopumista, jotta tukijärjestelmä kohtelisi kaikkia samalla tavalla.

Kelan työntekijät ovat vuosikaudet arvioineet tuen hakijoiden pari- ja kämppissuhteiden laatua tehdessään tukipäätöksiä. Monien asumistuen hakijoiden toimeentulo on romahtanut sen vuoksi, että Kela on päättänyt heidän elävän avioliiton omaisessa suhteessa. Jos esimerkiksi opiskelijan asuinkumppani tai puoliso on työelämässä, opiskelija todennäköisesti menettää asumistukensa elokuusta alkaen kokonaan.

Kenenkään ei pitäisi enää vuonna 2017 joutua selvittämään viranomaisille järjestelyjään asuinkumppaninsa kanssa: #äläkelaamunsuhdetta.

”Asumistuen käsittelyn pitää lähteä siitä, että uskotaan hakijoiden omaa selvitystä. On järjenvastaista käyttää yhteiskunnan resursseja ja Kelan henkilökunnan työaikaa väärinkäytösten pelolla perusteltuun kyttäämiseen”, tiivistää HYYn hallituksen toimeentuloasioista vastaava jäsen Ada Saarinen.

Opiskelijat asuvat usein hyvin erilaisilla ja muuhun väestöön verrattuna epätavallisilla tavoilla. Siksi opiskelijoiden todellisuus ja Kelan tulkinnat ihmisten suhteista eivät läheskään aina vastaa toisiaan.

On kohtuutonta, että Kelan etuuskäsittelijät voivat tulkita ketkä tahansa saman ikäiset asuinkumppanit avopuolisoiksi, jos he eivät voi vakuuttaa käsittelijää toisin. Vedenpitäviä todisteita taas ei laissa voi määritellä. Kuuluuko Kelalle, onko ihmisten suhteessa yhteinen ruokatili, seksiä tai sanaton sopimus huolenpidosta? Päätökset tuntuvat monista opiskelijoista mielivaltaisilta ja epäoikeudenmukaisilta.

”Asumistuen tulisi määräytyä vain ja ainoastaan vuokrasopimuksen mukaisesti. Etuuskäsittelijät eivät saa määrätä ihmisiä avioliittoon verrattavaan suhteeseen”, Saarinen vetoaa.

Elatusvelvollisuuden luomat valtasuhteet ja riippuvuudet eivät kuulu parisuhteisiin; yhteiskunnan tuet eivät saa eriarvoistaa saajiaan. Ylioppilaskunnan mielestä asumisen tuet on voitava muuttaa yksilökohtaisiksi, asuin- ja perhemuodosta riippumatta.

Ihmisten parisuhteiden laadun kelaaminen syö tukijärjestelmän uskottavuutta, haaskaa yhteiskunnan resursseja eikä kuulu enää 2020-luvulle.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Ada Saarinen, hallituksen varapuheenjohtaja, toimeentulo
Laura Luoto, hallituksen puheenjohtaja

ada.saarinen@hyy.fi, 050 595 0328 | laura.luoto@hyy.fi, 050 543 9610