Media & arkisto

World Student Capital -verkoston lausunto Helsingin yleiskaavaehdotuksesta

26.10.2016

World Student Capital -verkosto (WSC), johon kuuluvat pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat1, kannustaa Helsingin valtuustoryhmiä tarttumaan uuden yleiskaavaehdotuksen mahdollisuuksiin. Noin 100 000 opiskelijaa kattava verkosto kiittää erityisesti asuntokaavoituksen määrän lisääntymistä, poikittaisliikenteen kehittämistä raideliikenteeseen tukeutuen sekä pyöräbaanaverkoston luomista.

Opiskelijan kaupunki- tutkimuksen (OTUS, 2015) mukaan opiskelijat haluaisivat asua valmistumisen jälkeen etenkin Helsingin tiheässä kantakaupungissa. Viihtyvyyttä lisää tiivis rakentaminen ja järkevä liikennesuunnittelu, joka mahdollistaa niin kohtuuhintaisen asumisen lisäämisen kuin arvokkaiden virkistysalueiden säilyttämisenkin. Tutkimuksen mukaan kaupungeista vetovoimaisia tekevät opiskelijoiden mielestä mahdollisuus liikkua kätevästi ilman autoa, sekä puistot ja viheralueet. Kokonaisvaltaisen kaupunkisuunnittelun avulla myös asuntorakentamisen autopaikkanormia voitaisiin huomattavasti lieventää opiskelija-asumisen kohdalla. Yksityisautoilu ei ole pääkaupunkiseudun opiskelijoiden suosiossa, sillä Opiskelijan kaupunki- kyselyn vastaajista 80 % käytti autoa harvoin tai ei koskaan, ja yksityisautoilua pääkaupunkiseudulla rajoittaisi 65 % opiskelijoista.

Suunnitellut pikaraitiotiet sekä mahdollistavat että edellyttävät tiivistä rakentamista sisääntuloväylien ympärille. Esitetty poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen raitioliikenteeseen perustuen on erittäin tärkeää korkeakoulujen kampusten välisten yhteyksien kannalta. Verkoston tavoitteissa onkin joukkoliikenteen osuuden huomattava nostaminen poikittaisliikenteessä, jonka Opiskelijan kaupunki- kyselyn vastaajat nostivat yöliikenteen ohessa tärkeimmäksi joukkoliikenteen kehittämiskohteeksi. Poikittaisliikenteen hankkeita, varsinkin linjan 550 siirtämistä raiteille, tulisikin kiirehtiä. Erityisesti kannatamme Tiederatikkaa, joka linkittää Otaniemen, Pasilan ja junaradan Arabiaan ja Itä-Helsinkiin nykyistä tehokkaammin.

Erityisesti verkosto toivoo pyöräilyn edistämistä kaupunkisuunnittelussa. Pyöräily olisi mieluisin liikkumismuoto jopa kolmannekselle opiskelijoista. Se koetaan pääkaupunkiseudulla kuitenkin liian hankalaksi ja turvattomaksi, ja vain noin joka kymmenes opiskelijoista pyöräilee päivittäin. Uusia kevyen liikenteen väyliä ja baanoja kaipasi 90 prosenttia Opiskelijan kaupunki- kyselyn vastaajista – etenkin Hämeentien ja Länsiväylän pyöräily-yhteyksiin toivottiin parannuksia.Pyöräbaanat ja muu pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen, kuten pyöräparkit, madaltavat kynnystä liikkua pyörällä ja mahdollistavat pyöräilyn nykyistä paremmin ympärivuotisesti. Helsingin tulee myös suunnitella pyöräilyverkostoa kokonaisvaltaisesti muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Verkosto kiittää Helsingin uutta yleiskaavaehdotusta varautumisesta väestönkasvuun ja poikittaisliikenteen vahvasta huomioimisesta. Toivomme kunnianhimoista suhtautumista kaupungin kehittämiseen, jotta pääkaupunkiseudusta kehittyisi maailman paras opiskelijametropoli.

Lisää tietoa verkostosta: www.worldstudentcapital.fi https://www.facebook.com/worldstudentcapital/

Helsinki 29.1.2016

Andrey Veremenko, World Student Capital -verkoston puheenjohtaja
Milja Asikainen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Jenna Kortelainen, Arcada Studerandekår Styrelseordförande
Marko Hento, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diakon hallituksen puheenjohtaja
Max Laihonen, Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan hallituksen puheenjohtaja
Susanna Jokimies, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Jenna Ojala, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen puheenjohtaja
Juho Kärkkäinen, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon hallituksen puheenjohtaja
Emmi Paajanen, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn hallituksen puheenjohtaja
Rasmus Sinnemaa, Svenska Handelshögskolans Studentkår Kårordförande
Piia Peltola, Taide-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: 

Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 
matti.tujula@metkaweb.fi
045 267 0828