Media & arkisto

Valiokunnat uudistuvat!

04.11.2014

HYYn hallitus päätti kokouksessaan 31.10., että valiokunnat perustetaan toistaiseksi olemassa oleviksi. Toisin kuin aikaisemmin, valiokunnat toimivat tästä lähtien siis ylivuotisesti niin, että ne lakkaavat olemasta vain, jos niin erikseen hallitus päättää. Kaikki nykyiset valiokunnat perustettiin lukuun ottamatta kaksikielisyysvaliokuntaa, ja tuutorivaliokunnan nimi muutettiin muotoon fuksitoimintavaliokunta. Kehitysyhteistyö- sekä sukukansavaliokunta perustettiin toistaiseksi jo vuonna 2013.

Päätös pohjautuu keväällä 2014 kokoontuneen HYYn valiokuntatoiminnan kehittämisryhmä Valiojoukon tekemään johtopäätökseen, että valiokuntien perustaminen uudestaan aina vuosittain vaikeuttaa toiminnan suunnittelua ja toteuttamista pitkällä aikajänteellä. Valiojoukko teki valiokuntatoiminnan historiasta, nykytilasta ja tulevaisuuden visioista kattavan raportin.

Uudet valiokunnat järjestäytyvät marras-joulukuun vaihteessa. Lisätietoa kokousten ajoista ja paikoista on luvassa marraskuun alussa. HYY tulee myös kehittämään valiokuntatoimijoiden rekrytointia ja perehdyttämistä, jotta ylioppilaskunnan jäsenten olisi mahdollisimman helppoa ja selkeää tulla toimintaan mukaan.
Hallituksen kokouksessa toistaispäätöksellä perustetut valiokunnat:

Järjestövaliokunta
Järjestövaliokunta osallistuu HYYn piirissä toimivien järjestöjen toimintaedellytysten kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä asiantuntijan ja hallitusvastaavan kanssa. Se järjestää ja tuottaa sisältöä järjestöjen koulutuksiin esimerkiksi järjestämällä vuosittain kaksi puheenjohtajasemiaaria. Valiokunta jakaa Alinan-salin käyttövuorot ja osallistuu omalta osaltaan myös järjestöjen toiminta-avustusjaon kehittämiseen sekä organisoi järjestökilpailuja.

Koulutuspoliittinen valiokunta
Koulutuspoliittinen valiokunta pyrkii kehittämään yliopiston opetusta ja opintohallintoa, jotta opinnot sujuisivat mahdollisimman hyvin kaikilla opiskelijoilla. Valiokunta vaikuttaa yliopiston koulutuspolitiikkaan sekä laitos-, tiedekunta- että yliopistotasolla. Valiokunta pyrkii jakamaan hyviä käytäntöjä ja edistämään yhdessä valittujen tavoitteiden toteutumista yliopiston eri yksiköissä. Valiokunta toimii siis opintovastaavien ja hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyöverkostona. Viime vuosina valiokunnan toiminnassa on keskitytty esimerkiksi opintojen ohjauksen parantamiseen, digitaalisten opetusmenetelmien (esim. tenttiakvaarion) kehittämiseen sekä valtakunnallisen opiskelijavalintauudistuksen vaikutuksiin Helsingin yliopistolla.

Fuksitoimintavaliokunta
Fuksitoimintavaliokunta osallistuu uusien opiskelijoiden vastaanoton toteuttamiseen ja kehittämiseen. Se järjestää koulutusta ja toimintaa tuutoreille sekä ideoi ja toteuttaa uusien opiskelijoiden vastaanottoa osana muuta HYYn uusille suuntaamaa toimintaa. Lisäksi valiokunta tukee HYYn vaikutustyötä yliopistolla paremman tuutoroinnin ja uusien opiskelijoiden vastaanoton puolesta.

Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunta on kulttuuritoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneiden ylioppilaskunnan jäsenten toimintapaikka. Se toteuttaa vuosittain vaihtuvia omia projektejaan, osallistuu HYYn tapahtuma- ja kulttuurisektorin toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä pyrkii edistämään ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen kanssakäymistä.

Ympäristövaliokunta
Ympäristövaliokunta kerää kokoon ympäristöasioista kiinnostuneet Helsingin Yliopiston opiskelijat. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ympäristötietoutta ja toimia HYYn opiskelijajärjestöjen ympäristövastaavien ja muiden ympäristöasioista kiinnostuneiden toimijoiden verkostona. Valiokunta järjestää kokouksien lisäksi esimerkiksi ympäristöteemaisia leffailtoja, exqursioita mielenkiintoisiin kohteisiin kuten Sitraan ja hävikkiruokaillallisia.  Valiokunta toteuttaa, seuraa ja päivittää yhdessä HYYn hallituksen ympäristövastaavan kanssa HYYn ympäristöohjelmaa.

Kampusviljelyvaliokunta
Kampusviljelyvaliokunnan tarkoituksena on organisoida ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteistä kaupunkiviljelyä.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunta
Yhteiskunnallisen  vaikuttamisen valiokunnan tarkoituksena on toteuttaa HYYn sosiaali- ja  kaupunkipoliittisia sekä yhdenvertaisuustavoitteita, tukea hallituksen valmistelutyötä sekä toimia yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden opiskelijoiden tiedonjaon ja toiminnan mahdollistajana. Valiokunta on esimerkiksi ollut toteuttamassa ylioppilaskunnan opintotukikampanjaa ja järjestänyt tapahtumia pyöräilyn ja Pride-viikon tiimoilta.