Media & arkisto

Vaikuta ylioppilaskuntaan ja osallistu tiedekuntarajat ylittävään toimintaan valiokunnissa vuonna 2013!

22.01.2013

Miten muuttaisit yliopistoa? Minkä asioiden puolesta HYYn tulisi kolkutella eduskuntatalon ovia?

Valiokunnat ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. HYYn piirissä toimii vuonna 2013 seuraavat yksitoista valiokuntaa:

Koulutuspoliittinen valiokunta
Koulutuspoliittisessa valiokunnassa keskustellaan sekä yliopiston sisäisistä että yhteiskunnallisista koulutuspoliittisista teemoista sekä kansainvälisiin opiskelijoihin liittyvistä asioista.
https://www.facebook.com/Opintoasiat

Järjestövaliokunta
Järjestövaliokunta on HYYn piirissä toimivien järjestöjen yhteistyöelin. Vuonna 2013 järjestövaliokunta pyrkii erityisesti edistämään yhdenvertaisuutta järjestöjen ja niiden toimijoiden keskuudessa.
http://hyy.helsinki.fi/fi/j%C3%A4rjest%C3%B6t/hyyn-j%C3%A4rjest%C3%B6t-j...

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunta
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunnassa keskustellaan ja debatoidaan yhteiskunnallisista  teemoista, kuten HYYn kaupunkitavoitteista ja terveyspoliittisista linjoista sekä suunnitellaan niihin liittyvää vaikuttamistyötä vuonna 2013.

Kulttuurivaliokunta
Kulttuurivaliokunnassa syntyvät intohimoisimmat ja innovatiivisimmat kulttuurihankkeet! Carpe culturam!
https://www.facebook.com/groups/262298133857113/

Tvåspråkighetsutskott – Kaksikielisyysvaliokunta
Tvåspråkighetsutskottet arbetar för att trygga de svenskspråkiga studenternas ställning vid universitetet och inom studentkåren. Kaksikielisyysvaliokunta pyrkii toiminnallaan turvaamaan ruotsinkielisten opiskelijoiden asemaa yliopistolla ja ylioppilaskunnassa.
https://www.facebook.com/tvasprakighetsutskottet

Ympäristövaliokunta
Kierrätä hyvät ideasi ja osallistu ylioppilaskunnan ekotekojen suunnitteluun ympäristövaliokunnassa!

ESN-valiokunta
ESN-valiokunta tutustuttaa kansainvälisiä opiskelijoita suomalaiseen opiskelijaelämään ja on osa eurooppalaista Erasmus Student Networkia.
http://blogs.helsinki.fi/esn-hyy/

Sukukansavaliokunta
Sukukansavaliokunta tukee kielisukulaistemme pyrkimyksiä vaalia omaa kieltään ja kulttuuriaan.
http://www.helsinki.fi/hyy/skv/

Kehitysyhteistyövaliokunta
Käytännön kokemusta kehitysyhteistyöstä! Kehitysyhteistyövaliokunta hoitaa HYYn kehitysyhteistyöprojekteja ja järjestää mm. ekskursioita sekä keväisen kehy-viikon.
http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/

Tuutorivaliokunta
Tuutorivaliokunta tuo eri kampusten tuutorit yhteen ja vastaa HYYn tuutorikoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Valiokunta osallistuu myös yliopiston tuutorikoulutuksen kehittämiseen.
http://hyy.helsinki.fi/node/1454
 
Liikuntavaliokunta
HYYn liikuttavin valiokunta! Liikuntavaliokunta ideoi ja toteuttaa uusia tapoja innostaa ylioppilaita liikkumaan ja parantaa HYYn piirissä toimivien liikuntajärjestöjen yhteistyötä.

Hae valiokuntiin sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 1.2.2013! Hakemukseksi riittää lyhyt teksti, jossa kuvaat motivaatiotasi lähteä mukaan valiokunnan toimintaan. Aiempaa kokemusta järjestö- tai valiokuntatoiminnasta ei tarvita. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan valiokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, mainitsethan siitä hakemuksessasi.

E-lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40303/lomake.html

Lisää tietoa vuoden 2013 valiokunnista ja niiden ensimmäisistä kokouksista löydät täältä.

Tiedot valiokuntien perustamiskokouksista ilmestyvät valiokuntien sivuille vuoden alussa. Voit lähteä mukaan valiokuntatoimintaan missä tahansa vaiheessa vuotta!

HYYn hallitus perustaa opiskelijoiden vaikutuskanaviksi vuoden aikana myös muita ylioppilaskunnan jäsenille avoimia työryhmiä ja toimikuntia, joiden toiminnasta tiedotetaan jäsenistöä myöhemmin.