Media & arkisto

Vaalikuulutus: hallintovaalien uusinta 15.–16.12.2015

12.11.2015

Kuulutus yliopistohallinnon opiskelijaedustajien uusintavaaliin 15.-16.12.2015 on luettavissa HYYn verkkosivuilla: https://hyy.helsinki.fi/fi/yhteiskunta-yliopisto/vaikuttaminen-yliopisto....

HYYn keskusvaalilautakunta mitätöi yliopistohallinnon opiskelijaedustajien vaalien 3.–4.11.2015 vaalitoimituksen, sillä kaikki äänioikeutetut eivät pystyneet äänestämään vaaleissa. Syy mitätöintiin oli puutteellinen vaaliluettelo kaikista vaalikelpoisista ja äänioikeutetuista opiskelijoista.

Vaaliluettelon virheet on nyt korjattu yhteistyössä yliopiston keskushallinnon kanssa, ja keskusvaalilautakunta on voinut varmistua siitä, että luettelo uusintavaaleja varten on nyt asianmukainen. Keskusvaalilautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2015 äänestyksen päätyttyä hylätä vaalien tulokset, sillä vaaliluettelosta oli puuttunut opiskelijoita, jotka olivat vaalien aikaan työsuhteessa yliopistoon.

Ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta pahoittelee, että edellisten vaalien 3.–4.11. tulos oli mitätöitävä ja tähdentää, että vastuu virheellisen vaaliluettelon hyväksymisestä on keskusvaalilautakunnan ja ylioppilaskunnan. HYY ja yliopisto ovat yhdessä tarkistaneet vaaliluettelon laatimiseen liittyvät käytänteensä ja ovat nyt voineet varmistua luettelon oikeellisuudesta.

Uusintavaalit järjestetään 15.–16.12.2015 teologisessa tiedekunnassa (tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion ehdokkaille), humanistisessa tiedekunnassa (tiedekuntaneuvoston, yliopistokollegion sekä filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen laitosneuvoston ehdokkaille) sekä valtiotieteellisessä tiedekunnassa (tiedekuntaneuvoston ehdokkaille). Kaikkiin muihin yksiköihin opiskelijaedustajat valittiin ilman vaaleja, ja keskusvaalilautakunta on vahvistanut heidän valintansa jo 27.10.2015.

Ehdokkaat ja äänestäjät teologisessa, humanistisessa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa voivat tarkistaa vaalikelpoisuutensa ja äänioikeutensa osoitteessa https://vaalit.hyy.fi tai HYYn keskustoimistolla (Mannerheimintie 5 A, 2. krs).

Lisätietoja:
Anu Aarnio, HYYn keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
p. 050 303 7627
anu.aarnio@gmail.com