Media & arkisto

Uudet yliopistohallinnon opiskelijaedustajat valittu

04.11.2011

Ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta vahvisti 3.11. sopuvaalitilanteet laitos- ja tiedekuntaneuvostojen sekä yliopistokollegion vaaleissa. Yhdessäkään yksikössä ei päästä äänestämään, vaan joitain hallintoelimiä joudutaan jopa täydentämään. Uudet yliopistohallinnon opiskelijaedustajat aloittavat kaksivuotiskautensa 1.1.2012.

Täydennyshaun kautta täytetään kaikkiaan kahdeksan opiskelijajäsenen paikkaa seuraavissa hallintoelimissä: lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, hammaslääketieteen laitoksen laitosneuvosto, Hjelt-instituutin laitosneuvosto, kliinisen laitoksen laitosneuvosto, matematiikan ja tilastotieteen laitoksen laitosneuvosto (3 paikkaa), politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto. Lisäksi yliopistokollegiota täytyy täydentää eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta.

Kaikkiaan uusia hallinnon opiskelijaedustajia valitaan 320. Tarkemmat tulokset luettavissa täällä.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Juha Hurme, 050 543 8460, juha.hurme@hyy.fi

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Laitosneuvosto on laitoksen monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Laitosneuvoston tehtävänä on kehittää laitoksen opetusta ja tutkimusta, vastata osaltaan tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä laitoksen toimintasuunnitelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja laitoksen talousarvio sekä ratkaista laitoksen kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka laitoksen johtaja on saattanut laitosneuvoston käsiteltäväksi.