Media & arkisto

Tyytyväinen vai tyytymätön? Osallistu YOPALA-kyselyyn

27.05.2013

Kaikki kandidaatintutkinnon vuonna 2012 suorittaneet opiskelijat saavat yliopiston meiliosoitteeseensa pyynnön vastata viestissä olevaan palautekyselyyn. Ylioppilaskunta toivoo, että jokainen kyselyn saanut myös käyttäisi hetken vastatakseen siihen. Jos valmistuit kandiksi viime vuonna, olet mukana ja sinulla vielä ensi viikkoon asti aikaa vastata eli kysely sulkeutuu 31.5.

Kurssipalautteen lisäksi tämä kandipalaute on keino, joilla voit kertoa yliopistolle miten se onnistuu opetustehtävässään. Sama kysely tehdään kaikille muillekin yliopistoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tulee myös jakamaan yliopistoille vuodesta 2015 eteenpäin 50 miljoonaa euroa niiden perusrahoituksesta opiskelijoiden tyytyväisyyden perusteella. Se tyytyväisyys mitataan tällä kyselyllä.

Yhdestä kyselyn osasta saa myös vastapalautteen, jossa vastaaja näkee suoraan, miten hänen vastauksensa sijoittuvat suhteessa aiemmin vastanneisiin opiskelijoihin. Palautekyselystä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön YOPALA-hanke ja sen toteuttaa korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen CHE Consult GmbH.