Media & arkisto

Tule ideoimaan Helsingin kulttuurielämää ja Guggenheim-museota!

03.05.2011

Millaista kulttuuria tarvitaan tulevaisuuden Helsinkiin? Mihin museoita tarvitaan ja millainen on unelmiesi museo? Miten opiskelijat tulisi ottaa huomioon Helsingin kulttuuritarjonnassa?

Helsingin taidemuseo, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Helsingin yliopistomuseo järjestävät:
Keskustelutilaisuus Helsingin kulttuuristrategiasta 2012–2017 ja Guggenheim-museoselvityksestä
Maanantaina 9.5.2011 klo 19–21 Helsingin yliopistomuseon auditoriossa (Snellmaninkatu 3, 2. krs)

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen ja Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén kutsuvat Helsingin yliopiston opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muun henkilökunnan keskustelemaan kanssaan valmisteilla olevasta Helsingin kaupungin kulttuuristrategiasta vuosille 2012–2017 sekä Guggenheim-museoselvityksestä.

Tule mukaan yhdessä ideoimaan ja esittämään oma ajatuksesi siitä, miten Helsingin kulttuurielämää tulisi kehittää ja millainen tulevaisuuden taidemuseo voisi olla!

Keskustelunavauksia ja kysymyksiä voi esittää jo etukäteen tapahtuman Facebook-sivulla.

Helsingin kulttuuristrategia 2012–2017
Valmisteilla oleva Helsingin kaupungin kulttuuristrategia linjaa kaupungin keskeiset kehittämistavoitteet vuosille 2012–2017 ja keinot niiden toteuttamiseksi. Näköala avautuu vuodesta 2012, jolloin maailman designpääkaupunki Helsinki on ollut maan pääkaupunkina 200 vuotta ja ulottuu vuoteen 2017, joka on itsenäisyyden merkkivuosi. Strategian päämääränä on nähdä kokonaisuudet sekä linjata tavoitteet ja keinot toteuttaa ne. Tulevaisuutta tehdään päätöksillä ja jatkuvana kehitystyönä, jonka päätepiste ei ole yksi yksittäinen merkkivuosi, jolloin kaupunki olisi valmis. Kulttuuristrategian tavoitteena on, että kulttuurin asema näkyy, kuuluu ja vahvistuu entisestään Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla tulevina vuosina. Se on kaikkien suomalaisten etu.

Selvitys mahdollisuudesta perustaa Guggenheim-museo Suomeen
Helsingin kaupunki on tilannut Solomon R. Guggenheim -säätiöltä konsepti- ja kehitysselvityksen, jossa kartoitetaan mahdollisuudet perustaa Suomeen Guggenheim-museo. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Siinä kartoitetaan Suomeen kaavaillun innovatiivisen ja monialaisen taidemuseon mahdollisia tehtäviä ja rakenteita sekä sitä, millaiseksi museon näyttelytoiminta ja pedagoginen ohjelmisto voisi muodostua. Tarkastelun kohteina ovat myös mahdollisen uuden museon suhde Helsingin nykyisiin kuvataidelaitoksiin, museon taloudelliset vaikutukset sekä Guggenheim-säätiön rooli hankkeessa. Selvityksen lähtökohtana on museon toiminta-ajatuksen ja sisällön syvällinen pohdinta, ja sen tavoitteena on hahmottaa millainen 2000-luvun museo voisi olla.