Media & arkisto

Tärkeintä yliopistolla juuri nyt osa 3/5: Iso pyörä

19.11.2015

Iso pyörä, eli mitä sinun oppiaineellesi on tapahtumassa?


Iso pyörä tarkoittaa yliopistolla käynnissä olevaa tutkintojen rakenne- ja sisältöuudistusta. Kandi- ja maisteriohjelmien alustavat tiedot, eli nimet ja lyhyet kuvaukset, pyritään saamaan selviksi 10.12. mennessä. Tavoitteena on, että syksyllä 2017 aloittavat opiskelijat tulevat uusiin koulutusohjelmiin. Siitä alkaa kolmen vuoden mittainen siirtymävaihe, jonka aikana opiskelija voi valmistua nykyisten tutkintorakenteiden mukaisesti tai halutessaan siirtyä uuteen koulutusohjelmaan.


Uudistus koskee koko yliopistoa, mutta toteutuu eri tavoin eri tiedekunnissa. Merkittävimpiä rakenteellisia uudistuksia tehdään valtiotieteellisessä ja humanistisessa tiedekunnassa. Tiedekunnissa laajan projektin läpiviennistä vastaavat opetusvaradekaanit, yliopiston tasolla projektiryhmä ja opintoasiainneuvosto. Jos haluat kuulla lisää juuri sinun oppiaineesi muutoksista, kannattaa kysyä oman aine- ja tiedekuntajärjestön opintovastaavilta tai hallinnon opiskelijaedustajilta. Laitos- ja tiedekuntaneuvostojen hallopedit löydät täältä: https://www.halloped.fi/fi/helsinki/organs


Uudistuksen myötä jokainen opiskelija tulee kuulumaan kandi-, maisteri- tai tohtoriohjelmaan. Koulutusohjelmat muodostetaan pääasiassa nykyisten oppiaineiden pohjalta. Useasta oppiaineesta muodostuneessa koulutusohjelmassa voi olla eri opintosuuntia. Kandi- ja maisteriohjelmien sisäänotoksi (lukuun ottamatta ruotsinkielisiä linjoja) on esitetty vähintään 40 opiskelijaa vuodessa. Opiskelijan alan vaihto siirryttäessä maisteri- tai tohtoriohjelmaan helpottuu uudistuksen myötä. Osaan maisteriohjelmista voi olla haku aiemmin suoritettujen opintojen perusteella, mutta jokainen opiskelija pääsee varmasti johonkin oman alansa maisteriohjelmaan. Tohtoriohjelmiin on edelleen haku.
Koulutusohjelmien opetussuunnittelusta tehdään osaamisperustaista, eli jokaisen kurssin kohdalla mietitään kurssia suunniteltaessa, mitä opiskelijan pitäisi osata kurssin käytyään.  Koulutusohjelmien opetussuunnitelmatyö alkaa keväällä 2016, ja tiedekuntien on otettava opiskelijat mukaan siihen.


Ylioppilaskunnan tavoitteina uudistuksessa on varmistaa opiskelijan oikeusturvan toteutuminen, opiskelijaedustus valmistelussa ja opiskelijoiden tiedonsaanti. Ylioppilaskunta osallistuu yliopiston työryhmiin ja tapahtumiin sekä tapaa muuten uudistuksen keskeisiä vaikuttajia. HYYn Koulutuspoliittinen valiokunta järjestää tilaisuuksia, joissa uudistuksesta pääsee kysymään ja joihin kaikki opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita tuomaan tietoa oman tiedekuntansa vaiheista. Lisäksi edunvalvonnasta kiinnostuneen kannattaa seurata HYYn piirissä käytävää keskustelua Facebookin ryhmässä HYY - Edunvalvonta | Intressebevakning | Advocacy.


Yliopiston materiaalit löytyvät Flammasta osoitteesta https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_...