Media & arkisto

Tärkeintä yliopistolla juuri nyt osa 2/5: yliopiston leikkaukset

11.11.2015

Mistä ja miten yliopisto on leikkaamassa?

Muutosohjelma, leikkausohjelma, säästöohjelma – Helsingin yliopisto on aloittanut syyskuussa 2015 huomattavien leikkausten suunnittelemisen. Yliopisto joutuu sopeuttamaan talouttaan Suomen hallituksen tekemien ennennäkemättömien rahoitusleikkausten vuoksi.


Helsingin yliopistoon kohdistuvat leikkaukset ovat yliopiston arvion mukaan 106 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Yliopiston hallitus pyrkii säästämään yhteensä 86 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että kustannuksia karsitaan kaikkialta yliopiston organisaatiosta. Niukkuus mitä todennäköisimmin jatkuu lähivuosien ajan, elleivät esimerkiksi merkittävät lahjoitukset tuo ennakoimattoman suuria tuloja yliopistolle.

Apteekkikompensaation poistuminen – melkein 30 miljoonan leikkaus Helsingin yliopiston talouteen

Suurin yksittäinen nimenomaan Helsingin yliopistoon kohdistuva leikkaus on niin sanotun apteekkikompensaation poistuminen – yhteensä noin 29 miljoonan euron jokavuotinen lovi yliopiston budjettiin. Apteekkikompensaatio tarkoittaa sitä, että valtio on tähän maksanut takaisin Helsingin yliopistolle yliopisto omistamien Yliopiston Apteekkien maksaman apteekkimaksun.


Yliopiston hallitus on viimeksi lokakuussa jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon apteekkikompensaation poistosta. Yliopiston mukaan poistolla puututaan yliopiston itsehallintoon. Lausunnon voit lukea täältä: http://jolu.it.helsinki.fi/halvi/hallinto/HYhallitus.nsf/821ea8991f743f7...$FILE/Liite%2003%20HYn_lausunto_Yliopistolaki75.3.pdf


Apteekkikompensaation poiston lisäksi tutkimusrahoitusta myöntävien Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusta leikataan, mikä vähentää entisestään yliopiston tutkimukseensa saamaa rahamäärää.

Henkilöstöä ja yliopistojen tiloja vähennetään

Suurimmat kuluerät Helsingin yliopiston taloudessa ovat tilat ja henkilöstön palkat.

Viime vuosien ajan yliopistoon on voinut palkata hallintohenkilöstöä vain perustellusta syystä. Muutosohjelman ja käynnissä olevien yt-neuvottelujen vuoksi yliopistolla on voimassa rekrytointikielto, eli yliopisto ei palkkaa uusia työntekijöitä lainkaan toistaiseksi. Yliopisto aloitti syyskuussa 2015 enintään 1200 työntekijää koskevat yt-neuvottelut. Koska yli puolet yliopiston työntekijöistä on opetus- ja tutkimustehtävissä, yt-neuvottelut ja irtisanomiset osuvat myös heihin.
Irtisanomiset vaikuttavat väistämättä tiedekuntien ja laitosten mahdollisuuksiin järjestää opetusta, huolehtia opintojen sujuvuudesta ja tehdä laadukasta tutkimusta.

Yliopiston hallituksen tavoite on, etteivät opetuksen ja tutkimuksen laatu kärsi. Silti on todennäköistä, että henkilöstön epätietoisuus, irtisanomiset ja muutosvaihe näkyvät myös opiskelijoiden ja tutkijoiden arjessa ja palveluissa, kun irtisanomiset ovat astuneet voimaan. Kaikkien yksiköiden perusrahoituksesta leikataan 20 %, mikä tarkoittaa, että tuntiopettajia tuskin palkataan lähiaikoina.

Yliopisto pyrkinee myös vähentämään tilojaan kampuksilla vuokra- ja ylläpitokulujen karsimiseksi. Tiloja on haluttu vähentää toki jo aiemmin, mutta muutosohjelman myötä tilojen käyttöä joudutaan tarkastelemaan entistä tiukemmin.

Henkilöstö- ja tilakulujen lisäksi muutosohjelma sisältää muita säästökohteita. Todennäköisesti myös tukipalveluihin, kuten kirjastoon ja it-palveluihin kohdistuu säästöjä. Tietoja oman tiedekunnan ja laitoksen leikkaussuunnitelmista saa omalta yksikön hallinnon opiskelijaedustajilta, katso yhteystiedot oman yksikkösi verkkosivuilta tai hyy.helsinki.fi/halloped. Ongelmista on hyvä olla yhteydessä ylioppilaskuntaan, joka voi nostaa ne esiin yliopiston johdolle.

Lopulliset säästökohteet ja -toimenpiteet yksilöidään yliopiston vuoden 2016 tavoiteohjelmassa, joten tarkkoja tietoja opiskelijoille näkyvistä säästöistä ei vielä ole. Ylioppilaskunta tekee parhaansa sen eteen, että säästöistä tiedotetaan opiskelijoille kun uusia päätöksiä tehdään. Yliopiston hallitus hyväksyy ensi vuoden tavoiteohjelman joulukuussa 2015.

Kaikki muutos ei tarkoita leikkaamista

Yliopistolla on käynnissä muutosohjelman lisäksi samaan useita muitakin uudistuksia: tutkinto-ohjelmien uudistus Iso pyörä, yliopiston hallinnon uudistus sekä tiedekuntarakenteen uudistus. Niistä kaikista kerrotaan lisää syksyn aikana tässä samassa “Tärkeintä yliopistolla juuri nyt” -juttusarjassa.

Etenkin Iso pyörä on aloitettu ennen kevään eduskuntavaaleja ja tietoa massiivisista leikkauksista yliopiston rahoitukseen. Ison pyörän tavoite on parantaa opetuksen laatua sekä tutkintojen relevanssia työelämässä.

Yliopisto tiedottaa muutosohjelmasta Flammassa osoitteessa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...