Media & arkisto

Suunnittele opintotukesi!

29.09.2015

Mikäli nostat opintotukea, muista suunnitella lukuvuoden toimeentulosi jo nyt syksyllä!

Uuden opiskelijan kannattaa huomioida, että jokaista opintotukikuukautta kohti on suoritettava vähintään viisi opintopistettä, minkä lisäksi yhdenkin opintotukikuukauden nostaminen tarkoittaa, että lukuvuoden aikana on suoritettava vähintään 20 opintopistettä.

Opintotuen saajan kannattaa tarkistaa tulonsa suhteessa tukikuukausiin viimeistään keväällä, kun kaikki edellisen vuoden tulot ovat tiedossa. Jos tulot ylittävät vuositulorajan, voi liiat opintotuet palauttaa vielä toukokuun 2016 loppuun mennessä ja näin välttää tuen takaisinperinnän 15 prosentilla korotettuna. Vuosituloraja muodostuu niin, että muuta tuloa saa olla jokaiselta tukikuukaudelta olla 660 euroa ja tuettomalta kuukaudelta 1 970 euroa.

Tarkista tulorajasi ja laita palkkakuitit talteen, uusi tai valmistuva opiskelija!

Uusi opiskelija, joka aloittaa opintonsa syyskuussa ja nostaa opintotukea tänä vuonna 4 kuukaudelta, voi ansaita 18 400 euroa vuodessa ilman että tulot vaikuttavat opintotuen määrään.Valmistuvan opiskelijan vuosituloraja riippuu valmistumispäivästä ja siihen mennessä vuoden aikana käytetyistä opintotukikuukausista.

Helmikuussa 2017 Kela lähettää takaisinmaksuehdotukset niille opintotuen saajille, joiden tulot ylittävät vuositulorajan. Sen jälkeen opiskelijan on selvitettävä Kelalle, miten hänen tulonsa ovat kohdistuneet vuonna 2015 opiskeluajalle ja muulle ajalle. Jos tuloraja ylittyy, opiskelijan on selvitettävä Kelalle, onko tulot ansaittu ennen opintoja vai opiskeluaikana. Uuden opiskelijan kannattaa laittaa talteen todistukset koko vuoden tuloista opintotuen tulovalvontaa varten. Todistuksista tulee käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja määrä.

Tulovalvonnassa opiskeluajan lasketaan alkavan siitä kuukaudesta, jolloin opiskelija voi ensimmäisen kerran saada opintotukea kyseisiin opintoihin. Jos esim. työsuhteesta ansaitut kesälomarahat maksetaan syyskuussa opintojen jo alettua, ne huomioidaan opiskeluajan tuloksi, vaikka työt olisi tehty ennen opintoja.

Lisätietoja: www.kela.fi/opiskelijan-omat-tulot_aloittanut-tai-valmistunut

Velka Kelalle voidaan periä veronpalautuksesta

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan asiakkaan veronpalautuksen kun asiakas ei ole sopinut Kelan kanssa velan maksamisesta tai ei ole noudattanut Kelan kanssa tekemäänsä osamaksusuunnitelmaa. Tämä koskee etuuksien takaisinperinnästä syntyneitä velkoja, Kelan perinnässä olevia opintolainoja ja elatusapuvelan perintää.

Kela ei lähetä asiakkaalle erillistä ilmoitusta tai maksukehotusta ennen veronpalautuksen ulosmittausta. Sen sijaan ulosottoviranomainen lähettää vireilletuloilmoituksen ja maksukehotuksen ennen veronpalautuksen ulosmittausta. Jos asiakas maksaa koko velan ulosoton maksukehotuksella, veronpalautusta ei ulosmitata eikä asiasta tule merkintää ulosottorekisteristä annettavaan todistukseen.

Lisätietoja: www.kela.fi/takaisinperinta