Media & arkisto

Selvitys: Moni opiskelija elää köyhyysrajan alapuolella, työssäkäynti hidastaa opintoja

06.02.2019

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus teettivät kyselytutkimuksen Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden toimeentulosta. Selvityksessä tarkasteltiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden taloudellista tilannetta ja opiskeluhyvinvointia syksyllä 2018. Aiheena olivat opintotuki, työssäkäynti, yleinen toimeentulo, asuminen ja opiskelijoiden hyvinvointi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat opintotukiuudistuksen vaikutukset sekä opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen.

Opintotukileikkaukset vaikuttaneet lainannostoon

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden joukko on toimeentulon suhteen moninainen. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista noin 50 % elää köyhyysrajan alapuolella, ja näistä opiskelijoista 25 %:lla on käytettävissä olevia tuloja 850 euroa kuukaudessa. Opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet, mutta tuloista osa on lainaa ja yleiset elinkustannukset ovat kasvaneet samassa suhteessa.

Opintolainaan oikeutetuista 63 % oli nostanut lainaa. Opintolainan nostamiselle selkeästi tärkein syy oli toimeentulon turvaaminen. Opintotukileikkaukset olivat vaikuttaneet noin joka kolmannen tarpeeseen nostaa opintolainaa. Osa opiskelijoista saa taloudellista tukea myös vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan, mutta 37 % ei saa ollenkaan tukea vanhemmiltaan.

Työnteko hidastaa opintoja

Sairauden tai vamman yhteys toimeentulotilanteen kokemukseen on tulosten perusteella melko selkeä. Ne opiskelijat, joilla on jokin opiskelua vaikeuttava vamma tai sairaus, kokevat selkeästi vähemmän hyvää tai melko hyvää toimeentulotilannetta.

Selvityksen perusteella opiskelijat käyvät ennemmin töissä kuin nostavat lainaa. Kyselyyn vastanneista 74 % oli työskennellyt viime lukuvuoden aikana. Noin 70 % vastanneista katsoi työnteon hidastavan opintojen etenemistä jonkin verran tai huomattavasti. Vaikuttaa siltä, että opintotukiuudistuksen jälkeenkin suurella osalla opiskelijoista opintojen suorittaminen hidastuu työnteon takia.

Yleiseen asumistukeen siirtymisen vaikutukset

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Kyselyyn vastanneista 47 % ilmoitti saavansa yleistä asumistukea. Joillakin opiskelijoilla tämä muutos on luultavasti parantanut toimeentulon tasoa. Yleinen asumistuki aiheuttaa kuitenkin ongelmatilanteita, mikäli muiden taloudessa asuvien tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Yleiseen asumistukeen siirtyminen on lisännyt pienten asuntojen kysyntää pääkaupunkiseudulla solu- ja kimppa-asuntojen kustannuksella. Selvitykseen vastanneet opiskelijat eivät nähneet solu- ja kimppa-asuntoja taloudellisesti yhtä kannattaviksi vaihtoehdoiksi kuin aiemmin.

Niiltä opiskelijoilta, jotka vastasivat asuvansa jonkun muun aikuisen kanssa, kysyttiin millä tavoin talouden menot jaetaan. Huomattava osa jonkun muun kanssa asuvista ei elä yhteistaloudessa, vaan asumismenot jaetaan ja jokainen vastaa henkilökohtaisista menoistaan. Jonkun muun kanssa asuvista 29 % elää yhteistaloudessa ja tulot sekä menot ovat suurelta osin yhteisiä.

Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden vuokra on keskimäärin 495 euroa kuukaudessa. Opiskelijoiden kannalta huono asia on se, että omistusasumisesta on tullut vuokra-asumiseen verrattuna halvempaa, koska vuokrat ovat kasvaneet nopeammin kuin asuntojen hinnat.

Koko raportti on luettavissa täällä.

Lisätiedot:

Hannele Kirveskoski, HYYn asiantuntija (toimeentulo)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608