Media & arkisto

Saitko selvityspyynnön opintojesi etenemisestä?

06.10.2016

Lokakuussa kaikki ne opiskelijat, joilla suorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi viime vuonna maksettuun opintotukeen nähden, saavat selvityspyynnön opintojen etenemisestä. Selvityspyyntöön kannattaa vastata!

Jokaista tukikuukautta kohti on suoritettava keskimäärin 5 opintopistettä. Tämän lisäksi tulee suorittaa vähintään 20 op lukuvuodessa, mikäli tukea on nostettu yksikin kuukausi.

Jos et ole suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5 opintopistettä edeltävänä lukuvuotena, voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Sinun on kuitenkin pitänyt suorittaa edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä.

Vastaa selvityspyyntöön sen liitteenä olevalla lomakkeella tai erillisellä selvityksellä. Kerro, miten tilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Tarkista myös että kaikki opintosuorituksesi myös kesän ajalta on rekisteröity. Huomioi kuitenkin että elokuun opintopisteet lasketaan seuraavaan lukuvuoteen!

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus, muu vaikea elämäntilanne tai erityisen laajan opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi. Jos mahdollista, liitä selvitykseesi viranomaistodistus, esimerkiksi lääkärintodistus, opintojesi edistymiseen vaikuttaneesta syystä.

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Huomioi 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus myös kuluvan lukuvuoden opintoja suunnitellessasi, ja tarkista että suoritat vähintään 5 op jokaista nostamaasi tukikuukautta kohti!

Lue lisää opintojen edistymisenseurannasta ja opintotuen suortusvaatimuksista yleensä Kelan nettisivuilta.