Media & arkisto

Ruohonjuuritason näkemyksiä kaivataan

16.10.2013

Lääketieteen lisensiaatiksi valmistunut Joonas Rautavaara hakeutui jo opintojensa alkuvaiheessa hallinnon opiskelijaedustajaksi. Opiskeluaikanaan hän ehti toimia muun muassa yliopistokollegion, lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston, perustutkinnon suunnittelutoimikunnan ja biolääketieteen laitoksen johtoryhmän jäsenenä.

- Käytin paljon puheenvuoroja esimerkiksi sen puolesta, että lääkiksen ensimmäiset teoriapainotteiset vuodet sidottaisiin paremmin käytännön lääkärintyöhön, mikä osittain onkin nyt toteutunut, Rautavaara kertoo.

Välillä yliopiston byrokratiarattaiston hitaus turhautti. Esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan kirjavien poissaolokäytäntöjen yhtenäistäminen oli pöydällä useammankin kerran, mutta asiaa ei yrityksistä huolimatta juurikaan saatu eteenpäin.

Rautavaara kokee kuitenkin voineensa vaikuttaa. Hallinnossa toimiminen toi uskallusta ja varmuutta: omilla mielipiteillä on merkitystä ja niitä kuunnellaan. Myös ruohonjuuritason näkemykset ovat arvokkaita. Hän myös huomauttaa, että niin sanotuissa alemman tason toimielimissä voi saada jopa enemmän aikaan kuin ylemmällä tasolla. Esimerkiksi perustutkinnon suunnittelutoimikunnassa opiskelijan näkemykset pääsivät hänen mielestään hyvin esiin.

Terveyskeskuslääkärin työssä kokemus hallintoelimissä toimimisesta ei ole mitenkään välttämätöntä. Rautavaaran mielestä siitä on silti ollut hyötyä nykyisen työnkin kannalta.
- Hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja järjestötoiminnasta saamieni kokemusten ansiosta pystyn vaikuttamaan asioihin omassa työympäristössäni.  Myös hyvien kokouskäytäntöjen tuntemisesta ja opiskelijaedustajana saamistani kontakteista on ollut hyötyä.

Hallinnon opiskelijaedustajat valitaan kahden vuoden välein ylioppilaskunnan järjestämillä vaaleilla, joissa täytetään laitosneuvostojen, tiedekuntaneuvostojen sekä yliopistokollegion opiskelijaedustajien paikat. Vaalit käydään taas tänä syksynä. Opiskelijaedustajat edustavat yksikkönsä opiskelijoita näissä sekä lukuisissa muissa toimielimissä ja työryhmissä, joissa tehdään opiskelijoita koskevia päätöksiä. Jos haluat vaikuttaa siihen, miten asiat yliopistossa hoidetaan, asetu ehdolle 22.10.2013 mennessä ja ota yliopisto haltuun! Lisätietoa HYYn sivulla www.hyy.fi/hallintovaalit