Media & arkisto

Rahat lopussa kesälaitumella

02.06.2014

Jos opiskelet kesällä, voit hakea opintotukea myös kesäkuukausille. Lisätietoa Kelan sivuilta.

Jos et ole oikeutettu opintotukeen, voit hakea toimeentulotukea.
Opiskelija ei ole oikeutettu työmarkkinatukeen tai ansiosidonnaiseen työttömyystukeen.


Toimeentulotuki

Jos opiskelija hakee toimeentulotukea kesäaikana, selvitetään ensin, onko hänelle tarjolla mielekkäitä opintoja kesäkuukausien ajaksi. Opintotuki (opintoraha, asumislisä ja opintolaina) on tällöin toimeentulotukeen nähden ensisijainen keino rahoittaa opiskelua. Jos mielekkäitä opintoja ei ole, on työ ensisijainen keino toimeentulon turvaamiseen. Tällöin toimeentulotuen myöntäminen edellyttää aktiivista työnhakua. Jos opiskelija ei osoita halukkuutta työn hakuun tai mikäli hän kieltäytyy osoitetusta työstä, voidaan toimeentulotuen perusosaa alentaa.

Opiskelijan taloudellinen tilanne tarkistetaan takautuvasti pääsääntöisesti kahden kuukauden ajalta, ellei opiskelija ole saanut poikkeuksellisen suurta kertaluontoista tuloa. Myös kaikki omaisuus lasketaan tuloksi, tosin arviointi tehdään tapauskohtaisesta eikä toimeentulotuen tarpeen ollessa tilapäinen välttämättä edellytetä omaisuuden myymistä. Opintolaina lasketaan tuloksi tukikuukausilta riippumatta siitä, onko opiskelija todellisuudessa nostanut sitä. Helsingin sosiaaliviraston käytäntönä on, että opiskelijaa velvoitetaan toimeentulotuen saamisen ehtona nostamaan kesäaikana edellisen lukukauden lainaa, jos sitä on käyttämättä. Nostamatta jääneet lainaerät voi käyttää saman lukuvuoden aikana, eli 31.7. saakka. Kunnan tarjoamaa, opintotukijärjestelmästä erillistä opintososiaalista luottoa ei ole velvollisuutta nostaa.


Toimeentulotukea hakiessa puolison tulot vaikuttavat päätökseen. Yhdessä asuvat eri sukupuolta olevat katsotaan oletusarvoisesti pariksi, tosin tilanne on mahdollista selittää. Saman sukupuolisia yhdessä asuvia ei yleensä katsota puolisoiksi.

 

Toimeentulotukea ensimmäiseen palkkapäivään asti tai työtulojen täydentämiseksi

Opiskelija voi myös hakea toimeentulotukea täydentämään vähäisiä palkkatuloja tai kattamaan toimeentulon palkkapäivään tai opintotuen maksuun asti.

Esimerkki:
Opiskelijan viimeinen opintotuellinen kuukausi on toukokuu. Hän on töissä kesäkuun alusta alkaen ja saa näin ensimmäisen palkkansa kesäkuun lopussa. Opiskelija voi saada toimeentulotukea kesäkuun menojen kattamiseen.

 

Lisätietoja oman kotikunnan tai asuinalueen sosiaalitoimistosta.