Media & arkisto

Pääkaupunkiseudun opiskelijat: opiskelija-asuntojen rakentamisesta ei voi leikata

25.02.2015

Kannanotto 25.2.2015
Pääkaupunkiseudun opiskelijat: opiskelija-asuntojen rakentamisesta ei voi leikata

Ympäristöministeriön Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hankeryhmä on esittänyt 24. helmikuuta asuntoministeri Pia Viitaselle jättämässään raportissa, että opiskelija-asuntojen rakentamiseen suunnattu 10 prosentin investointiavustus poistetaan. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY eivät hyväksy ehdotusta: se on vastuuton ja toteutuessaan heikentää entisestään opiskelijoiden toimeentuloa ja mahdollisuuksia löytää asunto pääkaupunkiseudulta.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn jakamat investointiavustukset ovat elinehto kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen rakentamiselle. Ilman niitä useat rakennushankkeet voivat jäädä toteutumatta.
Hankeryhmän esityksessä väitetään, että avustusjärjestelmä on tarkoitettu tukemaan etupäässä sellaisia hankkeita, joiden toteutuminen edellyttää erityisiä tila- tai varusteluratkaisuja. Väite on ristiriidassa investointiavustuksia säätelevän lainsäädännön kanssa, jossa nimenomaisesti määritellään pienituloiset yhtenä avustusten kohderyhmänä. Pulaa kohtuuhintaisista asunnoista ei ratkaista toimenpiteillä, jotka heikentävät merkittävästi kaikkein vähävaraisimmille ryhmille suunnattujen asuntojen tarjontaa.

 

Erityisesti pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on karannut käsistä. Vapailla markkinoilla vuokra-asuntojen hinnat ylittävät reippaasti opiskelijoiden maksukyvyn. Opiskelija-asunnon vuokra on yksiössä keskimäärin 432 euroa ja soluasunnossa 291 euroa. Vapailla markkinoilla yksiön vuokra taas on keskimäärin 633 euroa ja kimppakämpän solun 480 euroa. Vuokrakustannukset nielevät keskimäärin 72,4 % yksin asuvan opiskelijan käytettävissä olevista tuloista (Lähde: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus). Muun väestön tuloista keskimäärin vain noin 22 % menee asumiskuluihin (Lähde: Tilastokeskus).

 

– Miltään muulta väestöryhmältä asumisen kustannukset eivät vie niin suurta osuutta tuloista kuin opiskelijoilta. On pöyristyttävää, että opiskelijoiden toimeentuloa halutaan entisestään vaikeuttaa korottamalla uusien opiskelija-asuntojen vuokratasoa, toteaa HYYn hallituksen puheenjohtaja Mari Kyllönen.

 

– Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin ja AYY:n asuntojen käyttöaste on nyt 99 %, ja tuhannet hakijat jonottavat tälläkin hetkellä asuntoa. Ainoastaan lisää opiskelija-asuntoja rakennuttamalla voidaan turvata se, että pääkaupunkiseudun opiskelijoilla on koti ja kohtuulliset vuokrat. Investointiavustukset mahdollistavat myös sen, että vanhoja kohteita voidaan peruskorjata ja säilyttää kohtuullinen vuokrataso, muistuttaa AYY:n hallituksen puheenjohtaja Niko Ferm.

 

Lisätietoja:
Ella Keski-Panula
HYYn hallituksen jäsen
p. 050 325 9175
ella.keski-panula[at]hyy.fi

Heikki Koponen
AYY:n hallituksen varapuheenjohtaja
p. 050 517 2674
heikki.koponen[at]ayy.fi