Media & arkisto

Osaopiskelukykyiset opiskelijat tarvitsevat lisää tukea

05.12.2014

Tiedote 5.12.2014.

Opintojen vaadittu suoritustahti yliopistoissa ja kriteerit opintotuen saamiseksi ovat kiristyneet paljon viimeisten vuosien aikana. Kiristyneet vaatimukset aiheuttavat haasteita kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti kärsivät ne, joilla on jokin opintojen suorittamista vaikeuttava fyysinen tai psyykkinen haitta. Näitä opiskelijoita kutsutaan osaopiskelukykyisiksi, ja heitä on jopa viidesosa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoista.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskuntien HYYn ja AYY:n teettämän ”Kukin kykynsä mukaan”-tutkimuksen mukaan osaopiskelukykyiset opiskelijoilla on ongelmia niin opintojen sujuvuudessa kuin riittävässä toimeentulossakin. Opiskelijoiden ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) tekemä tutkimus on ensimmäinen osaopiskelukykyisten tilannetta kartoittava tutkimus.

Osaopiskelukykyiset eivät ole opintojen etenemisen tai toimeentulon suhteen homogeeninen joukko, tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että useiden opintoja hidastavien tekijöiden negatiivinen vaikutus on osaopiskelukykyisillä muita voimakkaampaa. Osaopiskelukykyiset kärsivät suhteellisesti ohjauksen puutteesta sekä heikoista kurssijärjestelyistä muita enemmän, sillä ovat ohjausta ja vertaistukea vaille jäädessään he ovat muita heikommassa asemassa. Myös toimeentulovaikeudet ovat osaopiskelukykyisillä opiskelijoilla muita hieman yleisempiä riippumatta opintojen aikaisesta työssäkäynnistä.

Osaopiskelukykyiset opiskelijat kaipaisivat kipeästi lisää ohjausta ja tukea. Yliopistojen opetushenkilökunnalla on vastuu siitä, että he sitä saavat. Asiantuntijat tarvitsevat lisää verkostoja auttaakseen osaopiskelukykyisiä; esimerkiksi yliopistojen tukipalveluiden, terveydenhoidon ja kaupungin sosiaalitoimen yhteistyöhön tarvitaan lisää keinoja. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vertaistuella tai sen puutteella on osaopiskelukykyisillä merkittävästi suurempi vaikutus heidän opintojensa edistymiseen Ongelmana voidaan erityisesti pitää sitä, että samalla osaopiskelukykyiset ovat keskimäärin muita heikommin kiinnittyneitä oman alansa opiskelijayhteisöön. Lisäksi osaopiskelukykyisten kiinnittyminen työelämään näyttää muita haastavammalta: he työskentelevät muita useammin keikkaluontoisissa tai epäsäännöllisissä työsuhteissa.

Tutkimus on luettavissa täällä:
https://drive.google.com/file/d/0B9L1fvjudy3GU1dwZ3dITzdmNVU/view?pli=1

Listätietoa:
Lotta Aarikka, Aalto -yliopiston ylioppilaskunnan asiantuntija, 050 520 9445, lotta.aarikka@ayy.fi
Lauri Jurvanen , Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan asiantuntija, 050 543 9605, lauri.jurvanen@hyy.fi