Media & arkisto

Opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa toimeentulotukea haettaessa

31.05.2018

Keväällä 2018 Kela tiukensi ja yhtenäisti opiskelijoita koskevia linjauksia toimeentulotuen myöntämisessä kesäkuukausille. Jo aiemmin opiskelijan on tullut todistaa, ettei hän työnhausta huolimatta ole saanut kesätöitä, eikä voi kesällä suorittaa tutkintoaan edistäviä opintoja ja hakea niihin kesäajan opintotukea. Ennen toimeentulotuen hakemista myös mahdolliset säästöt on käytettävä. Aiemmin useissa kunnissa on ilman muita tuloja olevalle opiskelijalle myönnetty kesäajaksi toimeentulotukea vaatimatta opintolainan nostoa. Perustoimeentulotuki on sittemmin siirtynyt Kelalle, jonka uuden linjauksen mukaan lukuvuoden kaikki opintolainaerät tulee olla nostettuina ennen toimeentulotuen saamista.

Kelan linjaus perustuu näkemykseen, että opintotuki on opiskelijan ensisijainen tukimuoto. Opintolainan valtiontakaus kuuluu opintotukeen. Opintolaina on kuitenkin ainoa laina, joka otetaan toimeentulotukea hakiessa huomioon tulona. Muita pankista haettavia luottoja ja pikavippejä sen sijaan ei huomioida. Kelan mukaan takaisin maksettavaa tuloa ei pidetä toimeentulotukilain tarkoittamina huomioon otettavina tuloina. Ainoana poikkeuksena tähän on opintolaina.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan mukaan linjaus on epäoikeudenmukainen, sillä minkään muun ihmisryhmän ei oleteta rahoittavan perustoimeentuloansa, eli ruokaansa ja vuokraansa, lainarahalla. Erityisen kohtuuttomaksi linjauksen tekee se, että opintolaina on tarkoitettu nimenomaan opiskelun rahoittamiseen. Kela siis velvoittaa opiskelijoita rahoittamaan heistä itsestään riippumattoman kesäajan työttömyysjakson opintojen edistämiseen tarkoitetulla lainarahalla.

Sosiaaliturvan kulujen leikkaamista on viime aikoina perusteltu sillä, että valtion velkaantuminen on pysäytettävä ja että velkaa ei saa jättää tuleville sukupolville. Samaan aikaan nuoria, vasta aikuiselämäänsä aloittavia ihmisiä velvoitetaan rahoittamaan työttömyysajan ruokansa opiskeluun tarkoitetulla lainarahalla. Opiskelija, joka hakee toimeentulotukea, on jo valmiiksi heikoilla: töitä, tuloja tai säästöjä ei ole. Lisäksi päälle on otettava velkaa.

Opintolainaa, kuten muitakaan lainoja, ei tulisi laskea tuloksi toimeentulotukea haettaessa etenkään opiskeluajan ulkopuolella. HYY vaatii Kelalta kohtuullisempia toimintatapoja ja sitä, että opiskelijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti verrattuna muihin ihmisryhmiin.

Titta Hiltunen
Hallituksen jäsen

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija