Media & arkisto

Opiskelijat haluavat Reilun yliopiston

30.05.2012

Helsingin yliopiston tulee alkaa aktiivisesti tavoitella Reilun kaupan korkeakoulu –arvonimeä, vaativat Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja asiaa käsittelevän adressin allekirjoittaneet. HYYn hallituksen jäsen Hanna Hannus, kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja Nora Stenius ja ympäristövaliokunnan edustaja Veronica Kronlund luovuttivat arvonimen tavoittelua vaativan adressin Helsingin yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavalle vararehtori Kimmo Kontulalle maanantaina 28.5..

Vararehtori Kimmo Kontula otti adressin vastaan periaatteessa myönteisin mielin, ja lupasi ottaa asian selvittämisen vastuulleen. Myös Helsingin yliopiston strategia vuosille 2013–2016 edellyttää, että yliopisto tukee toiminnassaan kestävää kehitystä ja ottaa vastuuta globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Kontula huomautti, että yliopiston on kuitenkin ensin selvitettävä eräiden yhteistyökumppaniensa edellytykset Reilun kaupan toimintaan.

”Globaalien ongelmien ratkaiseminen on osa yliopiston strategiaa. Tämä voisi tutkimuksen lisäksi näkyä paremmin myös kampuksilla ja yliopistolaisten arkipäivässä”, summaa HYYn hallituksen jäsen Hanna Hannus.

HYYn kehitysyhteistyö- ja ympäristövaliokunnat aloittivat adressin allekirjoitusten keräämisen viime vuonna. Reilun kaupan adressin allekirjoitti yhteensä 1782 henkilöä. Adressiin kerättiin nimiä muun muassa yliopiston ja ylioppilaskunnan tapahtumissa, kampuksilla sekä internetissä.

Reilun kaupan korkeakoulun kriteerit edellyttävät muun muassa että yliopiston kaikissa kahviloissa ja ravintoloissa on tarjolla Reilun kaupan tuotteita ja että opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle tiedotetaan Reilusta kaupasta. Tampereen yliopisto sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Reilun kaupan korkeakoulu - arvonimen syksyllä 2009 opiskelijoiden aktiivisuuden myötävaikutuksella.

Adressin teksti on luettavissa osoitteessa: http://www.adressit.com/helsingin_yliopistosta_reilun_kaupan_korkeakoulu.

Kriteerit Reilun kaupan korkeakoululle: http://www.reilukauppa.fi/tulemukaan/korkeakoulut/

Lisätietoa: HYYn hallituksen jäsen Hanna Hannus, 050 576 5073, hanna.hannus(at)hyy.fi