Media & arkisto

Opiskelijat eivät löydä kaupungin sosiaalipalveluja niitä tarvitessaan

10.04.2013

Helsingin sosiaalitoimen palveluja kaipaavat opiskelijat eivät löydä kaupungin palveluja, selviää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) tekemästä kyselystä. Yli 80 % Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) hoitohenkilökunnasta Helsingissä ja Espoossa kohtaa työssään opiskelijoita, joiden toimeentulo-ongelmien he kokevat vaikeuttavan tai hidastavan opiskelijan sairauden hoitoa. HYY selvitti YTHS:n ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston yhteistyön toimivuutta kyselyllä kevättalvella 2013. Kyselyn perusteella opiskelijoiden ohjautumisessa sosiaali- ja terveysviraston palveluiden piiriin on selkeitä puutteita.

Kukaan HYYn kyselyyn vastanneista ei ollut sitä mieltä, että sosiaalitoimen palveluja tarvitsevat opiskelijat löytäisivät palvelut hyvin. Kolmannes vastanneista arvioi, että opiskelijat löytävät sosiaalitoimen palvelut huonosti. Kolmasosa ei osannut sanoa, kuinka hyvin opiskelijat löytävät sosiaalihuollon palveluiden piiriin. Kolme neljännestä YTHS:n henkilökunnasta on työssään joutunut neuvomaan opiskelijoita sosiaalitoimen asioihin liittyen. Sosiaalityö ei kuulu YTHS:n tehtäviin, joten on välttämätöntä, että asuinkunnan sosiaalitoimi tekee yhteistyötä YTHS:n kanssa.

Viime vuosina opintoaikoja on rajattu ja opintotuen saamisen edellytyksiä tiukennettu. HYY onkin kiinnittänyt erityistä huomiota opiskelijoiden sosiaaliohjauksen tarpeeseen, jotta vaikeatkaan elämäntilanteet eivät välttämättä johtaisi opintojen keskeytymiseen.  HYY pitää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja YTHS:n välisen ohjauskäytännön rakentamista välttämättömänä opiskelijoiden oikea-aikaisen sosiaaliohjauksen takaamiseksi.

HYY toteutti helmi-maaliskuussa 2013 YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön yleisterveyden ja mielenterveyden hoitohenkilöstölle sähköisen kyselyn opiskelijoiden sosiaalihuollon tarpeesta. 18 kysymyksen kyselyyn vastasi yhteensä 36 yleislääkäriä, terveydenhoitajaa, psykiatria, psykologia, psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatrista sosiaalityöntekijää. Vastausprosentti oli 40.

Kyselyn raportti

Lisätietoja:
HYYn hallituksen jäsen Nelli Nurminen (terveys, viestintä, liikunta), 0505950318, nelli.nurminen(at)hyy.fi              
HYYn asiantuntija Sofia Lindqvist (asuminen, terveys, kaupunki), 050 543 9605, sofia.lindqvist(at)hyy.fi