Media & arkisto

Opiskelijajärjestöt: HSL:n päätös syrjii yli 30-vuotiaita opiskelijoita!

12.12.2013

Pääkaupunkiseudun opiskelujärjestöt tyrmäävät Helsingin seudun liikenteen päätöksen poistaa 50% alennus joukkoliikenteen lipuista yli 29-vuotiailta opiskelijoilta. Päätös asettaa eri-ikäiset opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan, ja on siten ikään kohdistuvaa syrjintää. Opiskelijajärjestöjen mielestä kaikkia opiskelijoita on kohdeltava tasavertaisesti ja opiskelija-alennuksen tulisi kuulua kaikenikäisille opiskelijoille.

Ikä ei takaa parempaa tulotasoa ja opiskelijajärjestöt pitävätkin yli 30-vuotiaiden opintotukipäätöksen saaneiden opiskelijoiden asemaa hyvin kriittisenä. Opiskelijaetuuksien epääminen hidastaisi entistä enemmän kyseisen ryhmän valmistumista ja työelämään siirtymistä.

Opiskeluaika on nykyisellään rajoitettu rajauslain myötä, joten ikuisesti oppilaitoksissa roikkuvia, vain etuuksia halajavia opiskelijoita ei korkeakouluissa enää ole. Opinnot aloitetaan Suomessa verrattain myöhään, ja 30 vuotta täyttäneitä päätoimisia, opiskelija-alennukseen oikeutettuja opiskelijoita löytyy tänä päivänä pääkaupunkiseudulta arviolta noin 4000. Nämä ihmiset eivät eroa tulotasoltaan alle 30-vuotiasta opiskelijoista, sillä kaikilla opintotukea nostavilla opiskelijoilla on samat tulorajat. Maaliskuun kehysriihessä opintotukeen tehty lisärajaus vuodessa suoritettavasta 20 opintopisteen minimiopintosuorituksesta rajaa myös mahdollisuuden opintotukipäätösten väärinkäytöstä pois.

Opiskelijajärjestöistä on käsittämätöntä että HSL määrittää minkä ikäisenä ihmisten tulisi opiskella  ja vaativat päätökseen pikaista oikaisua.

Allekirjoittaneet:

Arcada studerandekår - ASK 
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diako
HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKO
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA