Media & arkisto

Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon on valittu!

18.12.2017

Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon on valittu!HYY on tänä syksynä valinnut uudet opiskelijaedustajat kaikkien tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Uudet opiskelijaedustajat aloittavat tehtävässään 1.1.2018. Kaikkien uusien opiskelijaedustajien nimet on julkaistu HYYn nettisivuilla – katso, ketkä edustavat oman tiedekuntasi opiskelijoita!

Mitä opiskelijaedustaja tekee?
Opiskelijaedustajat ovat jäseniä yliopiston erilaisissa päätöksentekoelimissä, kuten tiedekuntaneuvostoissa ja yliopistokollegiossa. He valvovat, ettei opiskelijoiden etua tallota opiskelua ja opiskelijoiden elämää koskevista asioista päätettäessä. He tuovat opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin kokouksissa, edistävät ja puolustavat opiskelijoille tärkeitä asioita ja kehittävät yliopistoa yhä enemmän opiskelijoiden näköiseksi. Lisätietoa opiskelijaedustajien toiminnasta löydät täältä. Olemalla yhteydessä oman tiedekuntasi opiskelijaedustajiin opintoihisi liittyvistä epäkohdista tai ideoista yliopiston kehittämiseksi voit saada näkemyksesi kuulumaan yliopiston päätöksenteossa.

Mikä tiedekuntaneuvosto?
Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista koostuva toimielin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä talous- ja henkilöstöasioiden suuntaviivoista ja käsittelee erilaiset tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat. Tiedekuntaneuvostojen henkilökunnan jäsenet on valittu, ja tiedekuntakohtaiset tulokset on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla).

Mikä kollegio?
Yliopistokollegio on koko yliopiston kannalta merkittäviä asioita käsittelevä toimielin, jossa on professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia kaikista yliopiston yhdestätoista tiedekunnasta. Ensi vuodesta alkaen edustettuina ovat myös Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijat. Kollegio muun muassa valitsee yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston korkeinta päätäntävaltaa käyttävään hallitukseen, valitsee yliopiston kanslerin ja tilitarkastajat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yliopistokollegion henkilökunnan jäsenet valitaan alkuvuodesta.

Miksi HYY valitsee opiskelijaedustajat?
Opiskelijaedustajien valinta yliopiston hallintoelimiin on ylioppilaskuntien laissa säädetty tehtävä. Ylioppilaskunta pyrkii järjestämään opiskelijaedustajien valinnat avoimesti ja läpinäkyvästi, ja toivoo hakijoiksi mahdollisimman moninaista opiskelijajoukkoa. Tänä syksynä opiskelijaedustajat on valittu vaalien sijaan ensimmäistä kertaa uudella hakemusmenettelyllä, jossa kaikki tänä lukuvuonna läsnäolevat opiskelijat saivat hakea opiskelijaedustajan tehtäviin ja kunkin tiedekunnan opiskelijoista muodostetut valintatoimikunnat käsittelivät hakemukset. Yliopistokollegion opiskelijajäsenet valitsee HYYn edustajisto, tiedekuntaneuvostoihin ja muihin toimielimiin valinnan tekee HYYn hallitus.

Lisätietoja opiskelijaedustaja-asioista antaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.