Media & arkisto

Opintotuki = yleinen asumistuki + perustulo?

26.02.2016

Onko opintotuki toimeentulotukeen verrattava sosiaalietuus vai koulutuspolitiikkaa?

Koska opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen turvaverkko, sen voi hyvin ymmärtää sosiaalietuudeksi. Opintotuki on myös vastikkeellista: sen saamiseksi täytyy noudattaa tiukkoja ehtoja opintojen etenemisestä. Tosin toisin kuin varsinaiset sosiaalietuudet, opintoraha ja asumislisä (enintään 538,36 euroa/kk) yhdessä opintolainan (400 euroa/kk) kanssa eivät riitä varsinkaan pääkaupunkiseudulla asumiseen ja elämiseen niille opiskelijoille, jotka eivät saa opiskelija-asuntoa. Pelkän opintotuen varassa jää kauas alle suomalaisen pienituloisuusrajan.

Kelan mukaan opintotuen asumislisän (enintään 201,60 euroa) lisäksi myös opintoraha (enintään 336,76 euroa) kuluu yhä useammalla opiskelijalla kokonaan vuokranmaksuun, ja trendi on vain voimistunut viimeisten 10 vuoden ajan.

Opintotuki on kuitenkin myös koulutuspolitiikan väline: sillä kannustetaan yhdenvertaisesti väestöä kouluttautumaan. Hallitus haluaa nyt nostaa opiskelijan saamaa kokonaissummaa kasvattamalla lainan osuutta, opintorahan kustannuksella. Niin kauan kun alimmista sosioekonomisista taustoista ja ei-akateemisista perheistä peräisin olevat opiskelijat eivät koe velkaantumista mahdolliseksi vaihtoehdoksi kattaa oma perustoimeentulo, opintotuen muuttaminen lainapainotteiseksi ei kohtele kaikkia opiskelijoita tasavertaisesti. Pahimmillaan se vain hankaloittaa koulutukseen hakeutumista ja valmistumista.

Yleinen asumistuki ja perustulo olisivat parhaat korjausliikkeet

Opiskelijat ovat usein äänessä vaatimassa etujensa säilyttämistä. Se johtuu siitä, että opiskelijoiden toimeentuloa on leikattu – ja opintotuen ehtoja kiristetty – useasti.

Opiskelijoilla on tarjota vaihtoehtoja opintotuen uudistamiseksi. Ensinnäkin opiskelijat tulisi siirtää yleisen asumistuen piiriin. Ilahduttavasti keskustan sivistys- ja sosiaali- ja terveysvaliokuntien jäsenet vastasivat kannanotossaan 24.2. opiskelijoiden ehdotukseen myönteisesti. SYL on tiedottanut Kelan arvioivan, että kaikkien korkeakouluopiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen saajiksi ei aiheuttaisi valtiolle lisäkuluja.

Yleinen asumistuki huomioi erot asumisen hinnassa eri puolilla Suomea paremmin kuin opintotuen asumislisä. Opiskelijat haluavat kehittää yleistä asumistukea yksilökohtaiseksi, mikä parantaisi myös monen muun väestöryhmän asemaa. Nykyinen, ruokakuntakohtainen asumistuki näet perustuu edelleen malliin, jossa miehet elättävät perheet, ja naiset hoitavat kotona lapsia. Sellaiseen ajatteluun perustuva lainsäädäntö ei kuulu 2010-luvun Suomeen.

Opiskelijat kannattavat lisäksi perustuloa. Se poistaisi kannustinloukkuja, rohkaisisi kaikenlaisen työn tekemiseen ja yrittämiseen sekä yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää. Perustulo voi parhaimmillaan tarjota yhdenvertaisen ja yksinkertaisen sosiaaliturvamallin, jonka varassa voisi vapaasti tehdä yksilöllisiä elämänvalintoja ja uranvaihtoja – ilman kannustinloukkuja ja jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta.

Timo Jääskeläinen, HYYn hallituksen jäsen
timo.jaaskelainen@hyy.fi

Aino Jones, asiantuntija
aino.jones@hyy.fi