Media & arkisto

Opintotukesi on vaarassa – taas!

17.02.2016

Opintotukea on viime aikoina uudistettu tiuhaan tahtiin. Opintotukikuukausien määrää on rajoitettu, opintopistevaatimuksia on lisätty, ja opintotuen yleisiä ehtoja on tiukennettu kerta kerran jälkeen. Nykyiset korkeakouluopiskelijat ovat niin monen eri opintotukijärjestelmän piirissä, että perässä on vaikea pysyä. Opiskelijan kannalta ainoa positiivinen uudistus, opintotuen indeksiin sitominen, peruttiin viime vuoden lopulla Sipilän hallituksen päätöksen mukaisesti.

Hallitus on päättänyt, että opintotukea uudistetaan jälleen vuonna 2016. Uudistamisesta puhuminen on kuitenkin valheellista – se on vain keino välttyä puhumasta leikkauksista. Hallitusohjelmassaan hallitus on päättänyt säästää opintotukimenoista vuoteen 2019 mennessä 70 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan 150 miljoonan euron säästöjä.

Säästöt ovat massiivisia. Opintorahaa maksettiin korkeakouluopiskelijoille vuonna 2014 noin 350 miljoonaa euroa. Asumislisää opiskelijat saivat vuonna 2014 hieman yli 250 miljoonaa euroa. 70 ja 150 miljoonan euron säästöt lohkaisevat korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta suuren osan. Sinunkin opintotukesi on siis leikkausuhan alla.

Hallitus asetti loppusyksystä 2015 opintotuen uudistamista selvittämään Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalon. Uusitalo on viimeksi tammikuussa 2016 julkisuudessa nostanut esiin lukukausimaksujen määräämisen kaikille opiskelijoille ja esittänyt, että opiskelijan on itse kannettava opiskelunsa kustannukset ja riskit, koska opiskelija hyötyy opinnoistaan kasvaneen tulotason myötä tulevaisuudessa. Uusitalo jättää huomiotta sen, että yhteiskunta hyötyy yksilöiden korkeakoulutuksesta ja kasvavasta tulotasosta yksilöä huomattavasti enemmän sekä verotulojen että kasvavan kulutuksen kautta, puhumattakaan kansalaisten korkean koulutustason merkityksestä innovaatioiden syntymisessä. Yksilölle sälytetty riski myös vähentää erityisesti pienituloisten perheiden lasten korkeakouluttautumista.

Hallitus on määrännyt Uusitalon selvitystyölle selkeät reunaehdot, joiden mukaan opintotuen uudistusten tulee varmistaa, että opiskelijoiden opinnot eivät leikkausten vaikutuksesta hidastu ja että uudistus ei vaikeuta ja vähennä matalista sosio-ekonomisista asemista tulevien opiskelijoiden kouluttautumista. On vaikea kuvitella, miten uudistus, jota tehdään selvästi eurot edellä, voi täyttää nämä ehdot. Säästöt mitä todennäköisimmin tarkoittavat joko suoria leikkauksia opintorahaan – joka nykyiselläänkin tuskin riittää elämiseen Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla – tai opintotukikuukausien määrän tuntuvaa vähentämistä.

Uusitalo jättää raporttinsa opintotuen ”uudistamisesta” opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle helmikuussa.

Nykyinen opintotuki nimensä mukaisesti tukee opiskelijaa, mutta helmikuun jälkeen voi olla aika myös opiskelijan nostaa äänensä kuuluvin ja osoittaa tukensa opintotuelle ja sen säilymiselle!

Tarkennettu 18.2. opintotuen hallitusohjelmassa määriteltyjä säästötavoitteita.