Media & arkisto

Opintotuen muutokset 2018

18.12.2017

Opintotukeen tulee ensi vuonna muutamia muutoksia, joista tärkeimmät on tiivistetty alle. Kattavammat tiedot muutoksista löydät Kelan sivuilta.

Opiskelijan tulorajoja aletaan nostaa

Opiskelijalla saa olla opintotuen lisäksi vuositulorajan verran muita tuloja. Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea vuoden aikana. Lisätietoa tulorajoista.

Vuoden 2018 alusta lähtien opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan 1 %:lla ja tämän jälkeen indeksikorotuksia tehdään 2 vuoden välein. Esimerkiksi 9 kuukautta opintotukea nostavalla tuloja saa ensi vuonna olla enintään 11 973 euroa, kun tänä vuonna 9 tukikuukauden vuosituloraja on 11 850 euroa.

Opintotuen maksupäivä aikaistuu

Vuoden 2018 alusta alkaen opintoraha ja mahdollinen opintotuen asumislisä (vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelun vuoksi asuvilla) maksetaan kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Jatkossa opintoraha maksetaan siis samana päivänä yleisen asumistuen kanssa.

Opintotukiasioiden käsittely päättyy korkeakouluissa - ei edellytä toimia opiskelijalta

Suomen kaikissa korkeakouluissa on ollut opintotukilautakunta, jonka vastuulla ovat olleet esimerkiksi opintojen edistymisen seurantaan, tukiajan pidennyksen arviointiin sekä kesäopintojen riittävyyden arviointiin liittyvät asiat. 1.1.2018 alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa. Korkeakoulujen opintotukilautakuntien toiminta päättyy ja samalla opintotukihakemusten käsittely lakkaa kaikissa yliopistoissa. Muutoksilla tahdotaan turvata opintotukiasioiden tehokas ja yhdenmukainen käsittely ja taata opiskelijoiden yhdenvertainen asema.

Muutos ei edellytä opiskelijalta mitään toimenpiteitä. Opintotuen maksaminen jatkuu opintotukipäätöksesi mukaisesti ja jatkossa sinun tulee asioida Kelan kanssa opintotukeen liittyvissä asioissa. Voit hoitaa asiasi esimerkiksi Kelan asiontipalvelussa, puhelinpalvelun kautta, Kelan toimistossa tai palvelupisteessä. Yhteystiedot voit tarkistaa Kelan sivuilta.

Huoltajakorotus opintotukeen!

Opintotukeen tulee 75 euron suuruinen opintorahan huoltajakorotus. Näin opintorahan määrä nousee lasta huoltavalla opiskelijalla 250,28 eurosta 325,28 euroon kuukaudessa. Oikeus huoltajakorotukseen on opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla. Huoltajakorotus myönnetään opintorahaa saavalle opiskelijalle automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Huoltajakorotusta ei oteta tulona huomioon esimerkiksi asumistuessa, sotilasavustuksessa eikä määrättäessä varhaiskasvatuksen maksuja.

 

Lisätietoja:

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainväliset asiat)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi