Media & arkisto

Opintojen edistymisen seuranta muuttuu

28.03.2018

Vuosittain lokakuussa tehtävä opintojen edistymisen seuranta koskee jatkossa koko opiskeluaikaa ja seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot. Muutos parantaa montaa korkeakoulututkintoa samanaikaisesti suorittavien tilannetta. Toisaalta se tuo seurannan piiriin myös keskeytyneet opinnot ja niihin käytetyt tukikuukaudet, kun uusien opintojen aloittaminen ei enää nollaa opintojen riittävää edistymistä. Opiskelija voi kuitenkin mahdolliseen selvityspyyntöön vastatessaan selvittää syyt, joiden vuoksi hän keskeytti aiemmat opintonsa. Kela pyrkii huomioimaan tämän päätöksissään.

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Ensi lokakuussa tehtävä seuranta koskee lukuvuotta 1.8.2017-31.7.2018 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa. Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki kotimaisten korkeakouluopintojen suoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen.

Opintopisteitä tulee olla keskimäärin vähintään 5 käytettyä tukikuukautta kohti ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä. Kelan seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää. Jos opiskelija tietää, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, hän voi perua tai palauttaa opintotukea. 20 opintopisteen vähimmäisvaatimukseen tukikuukausien palauttaminen ja peruminen ei kuitenkaan vaikuta. Uutta muutoksessa on se, että niin sanottu vähimmäissuoritusvaatimus ei koske lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon.

Jos opiskelija valmistuu ennen seurantaa, hän on edistynyt opinnoissaan riittävästi. Jos opinnot jatkuvat korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan tutkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta, eli esimerkiksi kandidaatin tutkinnon suorittaminen nollaa seurannan.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608