Media & arkisto

Miten uusiin tutkintoihin siirrytään 1.8.2017 alkaen – suosittuihin maisteriohjelmiin pääsyyn tulossa rajoituksia

26.04.2017

Helsingin yliopisto siirtyy 1.8.2017 alkaen uusiin koulutusohjelmiin kandidaatin- ja maisterintutkinnoissa. Miten vanhoista tutkinnoista siirrytään uusiin ja miten uusista kandiohjelmista jatketaan uusiin maisteriohjelmiin? Yliopiston rehtori on päättänyt maaliskuussa siirtymisen ja jatkamisen yleisistä periaatteista, joiden pohjalta tiedekunnat tekevät omat yksityiskohtaiset ratkaisunsa.
Tähän juttuun on koottu opiskelijan kannalta olennaisimmat seikat päätöksestä.
Yliopisto on tiedottanut aiheesta myös ainejärjestöjen sähköpostilistoilla tiistaina 25.4.

Miten vanhoista tutkinnoista siirrytään uusiin?
Vanhoista koulutusohjelmista ja oppiaineista voi siirtyä uusiin ohjelmiin tiedekuntien omien vastaavuustaulukoiden mukaisesti. Taulukot ovat edelleen tekeillä. Vanhasta ohjelmasta uuteen siirtyvällä opiskelijalla on oikeus valita ohjelmansa, kunhan tämän pääaine sopii uuteen koulutusohjelmaan, ja tiedekunnan ja oppiaineen vastaavuustaulukoiden edellyttämät kurssit on suoritettu.

Opiskelijalla on oikeus jatkaa vanhassa ohjelmassaan siirtymäkauden loppuun eli 31.7.2020 asti. Opiskelijat voivat vaihtaa uuteen ohjelmaan itse parhaaksi näkemässään vaiheessa. Nopea siirtyminen ei kuitenkaan aina ole opiskelijan edun mukaista, vaikka yliopisto sitä lähtökohtaisesti toivoo. Siirtymistä harkitessa kannattaa esimerkiksi pohtia, millaiset omat mahdollisuudet päästä erityisen suosittuun maisteriohjelmaan ovat (ks. jutussa alla). Jos kandi- tai maisteriopinnot ovat loppusuoralla ja valmistuminen varmaa ennen 31.7.2020, siirtyminen uuteen ohjelmaan ei välttämättä kannata kesken tutkinnon.

Miten uusista kandiohjelmista siirrytään uusiin maisteriohjelmiin?
Rehtorin päätöksen mukaisesti joillakin kandiohjelmilla on vaihtoehtoisia ”optio-maisteriohjelmia”, joiden väliltä opiskelija voi valita jatkaessaan maisteriopintoihin. Kaikkiin uusiin – erityisesti suosittuihin – maisteriohjelmiin ei siis oteta sisään kaikkia halukkaita uuden kandidaatintutkinnon suorittaneita, vaan opiskelijoiden tulee täyttää tietyt kriteerit. Tiedekuntien koulutusohjelmille asettamia valintakriteerejä voivat olla suoritetut opinnot ja niiden sisältö, opintomenestys sekä opintoihin käytetty aika. Kriteerit eivät koske vanhoista ohjelmista uusiin siirtyviä opiskelijoita.

Käytännössä rajaukset tarkoittavat sitä, että kaikki opiskelijat eivät pääse haluamiinsa maisteriohjelmiin uudessa koulutusohjelmassa suoritetun kandidaatintutkinnon jälkeen. Kaikkien tutkinto-oikeus Helsingin yliopistossa kuitenkin säilyy. Suosituista ohjelmista ulos jääneet opiskelijat saavat paikan vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta.

Miten ylioppilaskunta yrittää vaikuttaa siirtymiin tutkintojen välillä?
Ennen rehtorin päätöstä siirtymis- ja jatkamissäännöistä keskusteltiin yliopiston opintoasiainneuvostossa (ONE). Ylioppilaskunnan edustajana opintoasiainneuvostossa toimii asiantuntija Heikki Isotalo ja opiskelijajäsenenä Minna Mäkitalo. HYY on tähdentänyt ONEssa käydyssä keskustelussa, että tiedekuntien tulee päättää ja tiedottaa koulutusohjelmien hakukriteereistä mahdollisimman ajoissa. Opiskelijoiden on saatava tietää jo opiskelupaikkaa hakiessaan, mitä heiltä odotetaan maisteriohjelmiin pääsemiseksi.

Ylioppilaskunnan mielestä mahdollisimman moni maisteriohjelma tulee pitää avoimena kaikille halukkaille opiskelijoille, jotta keskelle opintoja ei luoda uutta, täysin tarpeetonta estettä. HYY käy keskusteluja tiedekuntien johtajien kanssa ja tukee tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäseniä, jotta opiskelijoiden valinnanvapaus säilyisi mahdollisimman laajana.

Lisätietoja:
Heikki Isotalo
Asiantuntija
heikki.isotalo@hyy.fi
050 543 8458