Media & arkisto

Merkittäviä muutoksia yliopiston käytäntöihin vuoden 2014 alussa!

18.12.2013

Mitä mieltä olet muutoksista? Kerro se meille helposti täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47590/lomake.html

Aleksandriassa yöllä käytettävä tila pienenee

Oppimiskeskus Aleksandrian yökäyttö on puhututtanut opiskelijoita paljon viime kesän yökäytön keskeyttämiskokeilun jälkeen. Nykyisin osaa Aleksandrian tiloista on ollut mahdollista käyttää öisin ja viikonloppuisin aukioloaikojen ulkopuolella henkilökohtaisella magneettiavaimella. Yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunta on tehnyt päätöksen siitä, että Aleksandria ei tulevaisuudessa ole yhtä suurelta osin käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, vaan käytössä tulee 01-07 välillä olemaan pienempi tila Aleksandrian yhteydessä. Tarkka aikataulu muutokselle ei kuitenkaan ole vielä varmistunut.

HYY on läpi syksyn keskustellut Tila- ja kiinteistökeskuksen johdon kanssa aiheesta ja vaikuttanut myös keskuksen johtokunnassa olevan opiskelijajäsenen kautta. Ylioppilaskunta on painottanut yökäyttötilan tärkeyttä opiskelijoiden erilaisten elämäntilanteiden takia sekä peräänkuuluttanut selkeää ja ajantasaista viestintää aiheesta.

HYY haluaa varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella joustavasti, tehokkaasti ja turvallisesti kaikissa elämäntilanteissa ja opintojen vaiheissa.

Maksuton opiskelijatulostus vähenee

Tulostus yliopistossa muuttuu laitteiston uusimisen yhteydessä. Jatkossa opiskelijoilla ei ole enää käytössä lukuvuosittaista tulostuskiintiötä, vaan koko opiskeluajan voimassa oleva kiintiö, jonka jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus tulostaa ja kopioida maksullisesti. Lopullinen kiintiö, tulostamisen hinta tai muutoksen aikataulu ei tässäkään asiassa ole täysin varmistunut. Tulostamisen ja kopioinnin hinnan arvioidaan tulevaisuudessa mukailevan nykyisiä kopioinnin hintoja, jolloin se olisi arviolta 8,70 euroa / 100 tulostetta.

Yliopiston Tietotekniikkakeskuksen aiempien suunnitelmien mukaan niin sanottu tulostuskiintiö kutistuisi noin yhteen neljäsosaan nykyisestä. Viisi vuotta opiskelevan opiskelijan osalta maksuttomat tulostusmahdollisuudet vähenisivät noin viiteen prosenttiin nykyisestä. Kuitenkaan Tietotekniikkakeskus ei tällä hetkellä pysty antamaan sitovaa vastausta uuden kiintiön sivumäärästä tai siitä, milloin nykyiset kiintiöt lakkaavat olemasta.

Ylioppilaskunta on ottanut asiaan jo aiemmin syksyllä kantaa: HYY: Tulostuskiintiöitä ei saa pienentää sähköisiä vaihtoehtoja parantamatta.
HYY on painottanut yliopiston kanssa tekemässään yhteistyössä sitä, että sinänsä kannatettavat tavoiteet, kuten paperin käytön vähentäminen, jäävät uudistuksen negatiivisten vaikutusten varjoon, mikäli tulostustarvetta vähentäviä toimia, kuten sähköisen palauttamisen mahdollistamista kaikkialla yliopistossa, ei tehdä välittömästi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Unigrafia lunastaa nykyiseen laitteistoon sopivat kopiokortit takaisin vain, mikäli ne ovat täysin käyttämättömiä ja niissä on täysi saldo. Osittain käytettyjä kortteja ei lunasteta takaisin. Tarkoitus kuitenkin on, että vanhalla kopiokortilla toimivia laitteita jätetään yliopistojen kirjastoihin eri kampuksilla ja näin myös tulevaisuudessa voisi käyttää vanhoja kopiokortteja.

Mitä mieltä olet muutoksista? Kerro se meille helposti täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47590/lomake.html