Media & arkisto

Lukuvuosimaksut eivät kuulu Suomeen

18.01.2019

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 19.1.2019

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 17.1. väitettiin, että kaksi vuotta sitten EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta saapuville opiskelijoille asetettujen lukuvuosimaksujen hyvät puolet on helppo tunnistaa. Kirjoituksessa viitattiin Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamääriin. Kirjoituksen väite on virheellinen ja siitä on esitettävä muutama huomio.

Lukuvuosimaksujen myötä sekä hakijamäärät että uusien kansainvälisten opiskelijoiden määrä Suomessa putosi. Näin kävi myös Helsingin yliopiston kohdalla. Uusia opiskelijoita saapui Suomeen vähemmän EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, eikä eurooppalaisten osuus merkittävästi noussut. Hakijamäärien pudotuksesta toivuttiin, mutta hakijamääriä oleellisempaa on tarkastella, kuinka moni lopulta saapuu Suomeen opiskelemaan ja maksaa lukuvuosimaksuja.

Moni hyväksytty opiskelija ei ota opiskelupaikkaa vastaan, ja jopa osa apurahan saaneista opiskelijoista hylkäsi saamansa opiskelupaikan. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston opiskelijoista vain 50 maksaa lukuvuosimaksun kokonaan itse. Määrä on hyvin vaatimaton, kun ottaa huomioon Helsingin yliopiston tason ja koulutustarjonnan. Lukuvuosimaksut eivät ole tae koulutuksen laadusta tai arvostuksesta.

Lukukausimaksuista ei ole kertynyt korkeakouluille juurikaan tuottoja, mikä on todettu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmän väliraportissa. Sen sijaan maksuihin liittyvä hallinto, apurahajärjestelmä ja koulutusohjelmien voimakas markkinointi maailmalla ovat aiheuttaneet huomattavia kustannuksia.

Maksuton koulutus on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka ja ylpeys, jota tulee pitää arvossa. Koulutuksen periytyvyys on myös Suomessa edelleen vahvaa, mutta sitä pitää aktiivisesti pyrkiä muuttamaan. Jo pienikin lukuvuosimaksu vaikuttaa vähävaraisten korkeakoulutukseen hakeutumiseen. Korkeakoulutus on säilytettävä maksuttomana ja nykyiset lukuvuosimaksut tulee poistaa.

Laura Wathén
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta