Media & arkisto

Kimmo Tuominen palkittiin Hyvä opettaja – Magister Bonus palkinnolla

26.11.2015

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta palkitsi vuosijuhlassaan 26.11. fysiikan laitoksen yliopistonlehtorin Kimmo Tuomisen Hyvä Opettaja – Magister Bonus -palkinnolla. HYY jakaa palkinnon vuosittain vuosijuhlassaan 26. marraskuuta. Palkinnonsaajaa voivat ehdottaa kaikki yliopiston opiskelijat, ja valintakriteereistä ja saajasta päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Vuoden 2015 palkintoa jaettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat suhtautuvat opetuksen kehittämiseen uuden opetusteknologian avulla sekä sähköisten järjestelmien ja tietotekniikan käyttöön opetuksessa.

Tuominen on aktiivinen opetuksen kehittäjä ja ennakkoluuloton aktivoivien opetusmenetelmien ja opetusteknologian käytössä. Tuominen osallistuu aktiivisesti opetuksen kehittämistä käsittelevään keskusteluun opiskelijoiden kanssa yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Tuominen on helposti lähestyttävä, ja hänen osaamistaan sekä aktiivista asennettaan opetukseen ja opetuksen kehittämiseen arvostetaan laajasti yliopistoyhteisössä. HYY jakaa Magister Bonus -palkinnon nyt 19 kerran.

”Opiskelijat haluavat opettajan, jolle opetuksen kehittäminen on tärkeää. Magister Bonus -palkintoa ei jaeta titteleiden tai tutkimusläpimurtojen perusteella, vaan opettajalle, joka edistää oppimista ja on valmis laittamaan itsensä likoon laadukkaan opetuksen puolesta”, tähdentää HYYn hallituksen jäsen Hanna Piitulainen.

Tuominen on esimerkiksi innostanut opiskelijoita kvanttimekaniikan kurssiaan varten tekemällään elokuvatrailerilla. Jo siinä vanhat ja tylsät oppimismenetelmät heitetään romukoppaan näyttävällä tavalla: http://nyt.fi/a1305982115231

Lisätietoa:
HYYn hallituksen jäsen Hanna Piitulainen, 050 576 5073 hanna.piitulainen(at)hyy.fi