Media & arkisto

Kiinnostaako YTHS:n valtuuskunta?

22.10.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) säätiötasoisia päätöksentekoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa hyväksymään toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman sekä toimintasuunnitelman, talousarvion ja pidemmän aikavälin taloussuunnitelman. Valtuuskunta myös valitsee hallituksen. Nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 31.12.2015. Uuden valtuuskunnan toimikausi on 1.1.2016–31.12.2017.

Valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) nimeää 18 edustajaa, joista 16 ylioppilaskuntien esityksistä. YTHS:n valtuuskunnan jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

SYL on pyytänyt HYYtä ehdottamaan YTHS:n valtuuskuntaan kahta ehdokasta. SYL tekee esitysten pohjalta päätöksen valtuuskuntaan valittavasta HYYn edustajasta.

HYY hakee nyt kahta ehdokasta YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi toimikaudeksi 2016–2017. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan pätevyys ja motivaatio toimia valtuuskunnassa, sekä mahdollisuus sitoutua tehtävään koko kaksivuotiskaudeksi. Hakijoilta edellytämme yhteistyötä HYYn kanssa. Eduksi katsotaan tuntemus YTHS:stä ja opiskeluterveydenhuollosta. Toivomme hakemuksia eri taustaisilta tehtävästä kiinnostuneilta henkilöiltä.

Jos olet kiinnostunut YTHS:n valtuuskunnassa toimimisesta, toimita hakemuksesi HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi) ke 5.11. mennessä. Hakemukseen tulee liittää myös ansioluettelo, hakijan täydellinen nimi (kaikki etunimet ja sukunimi), sähköpostiosoite, osoite, asuinpaikka ja henkilötunnus. HYYn hallitus pyrkii päättämään SYL:lle esittämistään ehdokkaista ja heidän ensisijaisuusjärjestyksestään kokouksessaan 12.11.

Lisätietoja: HYYn hallituksen jäsen Pilvi Nummelin, 050 595 0328, pilvi.nummelin@hyy.fi.