Media & arkisto

Kehysriihi 2014: päätökset opiskelijan näkökulmasta

09.04.2014

Suomen hallitus teki kehysriihessään maaliskuussa useita opiskelijoita koskettavia päätöksiä. Tässä HYYn kooste siitä, mitä oikeastaan päätettiin. Monen päätöksen käytännön seuraukset ovat vielä epävarmoja, tai toteutuksesta ei ole vielä päätetty. HYY yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa koettaakin vielä vaikuttaa, että toteutukset olisivat opiskelijoiden kannalta mahdollisimman järkeviä.

HYYn mielestä koulutuksen rahoituksesta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista leikkaaminen on edesvastuutonta politiikkaa, sillä jokainen leikattu euro toteutuu tulevaisuudessa moninkertaisena. Jokainen sijoitettu euro taas tuottaa potentiaalisesti tulevaisuudessa itsensä moninkertaisena takaisin.

YTHS

  • Vuokratuki poistetaan

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuokratuki päätettiin poistaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksaman vuokratuen poisto vie 10 prosenttia YTHS:n tuloista. HYYn kanta on, ettei YTHS:n tarjoamia palveluja saa heikentää ja se pyrkiikin nyt vaikuttamaan niin, että nykyiset palvelut säilyisivät.

  • YTHS:n laajenemisesta ammattikorkeakouluopiskelijoille ei päätetty

YTHS:n laajentamiseen ammattikorkeakouluopiskelijoille ei myönnetty vielä rahaa.

Korkeakoulujen rahoitus

  • Yliopistoindeksi puolitetaan

Yliopistojen rahoitukseen indeksikorotukset – eli yleiseen kustannustason nousuun perustuvat korotukset –   puolitetaan vuosilta 2015 ja 2016. Indeksikorotusten olisi tarkoitus kattaa vuosittain nousevat tila- ja palkkakustannukset. Tämä niin kutsutun yliopistoindeksin puolittaminen vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa.

Opintotuki

  • Opintotuen indeksikorotus leikataan

Opintotuki on ollut sidottu indeksiin 1.8.2013 alkaen – sen siis pitäisi nousta vuosittain samaan tahtiin kuin elinkustannukset nousevat.  Nyt indeksiä leikataan, eli se toteutuu vuosina 2015-16 0,4% suuruisena, eikä elinkustannusten nousun mukaan. 

  • Maisteritutkinnon jälkeisiä opintotukikuukausia enää voi käyttää toiseen samantasoiseen tutkintoon

Aiemmin maisterin tutkinnon jälkeen opiskelija on voinut käyttää toiseen tutkintoon 15, nykyisin 9 kuukautta. Jatkossa näitä yhdeksää kuukautta ei siis saisi enää hyödyntää toiseen samantasoiseen tutkintoon. Päätöksen tarkempia vaikutuksia esimerkiksi opintonsa keskeyttäjiin, alan vaihtajiin, farmasian tai lastentarhanopettaja- tai amk-tutkintoihin ei vielä ole tarkennettu.

Toimeentulotuki ja ylinen asumistuki

  • Toimeentulotuki siirretään Kelalle

Toimeentulotuen maksaminen päätettiin siirtää sosiaalitoimistoilta Kelalle. Tämä toteutunee vuoden 2017 alusta. Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta tuen käsittelyssä, käytettävyydessä ja resursoinnissa

  • Yleisen asumistukeen suojaosa

Syyskuun 2015 alusta otetaan käyttöön suojaosa yleiseen asumistukeen. Suojaosa tarkoittaa, ettei pieni tulojen nousu heti laske asumistukea. Suojaosa siis  huomioi paremmin satunnaiset lisäansiot myös asumistuen piirissä oleville opiskelijoille.

Opiskelija-asuminen

  • Investointiavustusmääräraha

Opiskelijarakentamista koskevaa erityisryhmien investointiavustusmäärärahaa nostettiin 20 miljoonaa euroa, joka on nykyiseen avustuksiin käytössä olevaan määrärahaan verrattuna merkittävä korotus.

  • Opiskelija- ja nuorisoasuntojen korkotukilainojen omavastuukorko

Toinen parannus opiskelija-asuntojen rakentamiseen on se, että tämän ja ensi vuoden ajan opiskelija- ja nuorisoasuntojen korkotukilainojen omavastuukorkoa alennetaan 3,4 prosentista 1 prosenttiin. Tämän ansioista opiskelija-asuntojen rakentaminen pääsee rahoituksen saamisessa samalle viivalle muiden vuokra-asuntokohteiden kanssa. Tämä on ollut myös HYYn ja HOASn yhteisenä tavoitteena.

  • Avustus vuokrakustannuksen korvaamiseen opiskelija-asuntoyhteisöille

Merkittävä heikennys taas on se, että avustus vuokrakustannusten korvaamiseen opiskelija-asuntoyhteisöille poistettiin kokonaan. Leikkaus on iso heikennys HOAS:n talouden näkökulmasta, mutta sen tarkoista vaikutuksista ja voimaantulosta ei ole vielä tietoa.