Media & arkisto

Kehysriihessä päätetyt opintotukiuudistukset etenevät

19.06.2013

Suomen hallituksen kehysriihessä päättämien lakimuutosten luonnokset ovat tällä hetkellä kommenttikierroksella. Suomen ylioppilaskuntien liitto tekee lausunnon asiasta kaikkien yliopisto-opiskelijoiden puolesta

Opiskelijoiden kannalta hyviä ehdotuksia ovat opintorahan sidotaan kansaneläkeindeksiin ja itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan vaikuttavien vanhempien tulorajojen korotus. Myös ehdotettu uusi opintolainahyvitysmalli olisi selkeä parannus nykyiseen malliin. Uusi hyvitysmalli ottaa paremmin huomioon tuen kaksiportaisuus sekä opiskelijan eri elämäntilanteet

Uudistuksissa korostuu kuitenkin selkeästi kehitys kohti lainapainotteista opintotukea: lainan suhteellinen osuus koko opintotuesta nousee luonnoksessa nykyisestä. Lisäksi aika, jona opintotukea voi nostaa on laskenut luonnoksessa nykyisestä 70 kuukaudesta 64 kuukauteen.

Kehysriihen alla opiskelijaliike vastusti kiihkeästi ehdotettua 20 opintopisteen vähimmäisopiskelun kriteeriä. Sitä ei lakiluonnoksessa ole, sillä se tullaan säätämään valtioneuvoston asetuksella eikä vaadi lainmuutosta. Opiskelijan on siis vastaisuudessa suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa ollakseen oikeutettu opintotukeen. Tämä saattaa hankaloittaa esimerkiksi sairastumisen tai perheen perustamisen vuoksi osa-aikaisesti opiskelevien arkea.

Harmillisesti myös opiskelijaliikkeen kannattama huoltajakorotus jäi uupumaan lakiluonnoksesta.

Uusi opintotukilaki tulee voimaan 1.8.2014. HYY seuraa tilannetta aktiivisesti, ja tulee tiedottamaan lakimuutoksista lisää heti niiden tultua voimaan.