Media & arkisto

Kehitysyhteistyöprojektivarojen hakukierros käynnissä

03.03.2014

Tunnetko luotettavan kehitysmaan järjestön, joka tarvitsee rahoitusta pientä kehitysyhteistyöprojektia varten?

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ohjaa 0,7 % toimintataloutensa budjetista kehitysyhteistyöhön. Osa varoista myönnetään vuonna 2014 projektitukena koulutusaiheisiin projekteihin, etenkin lasten ja nuorten koulutusta ja/tai peruskoulutusta koskeviin projekteihin.

Projektivaroilla tuetaan kertaluontoisesti kehitysmaiden kansalaisjärjestöjä. Järjestöllä tulee viimeisen kahden vuoden aikana olla ollut rahoitussuhde Suomessa rekisteröidyn kansalaisjärjestön kanssa tai tiivis yhteistyö Kepa ry:n jäsenjärjestön kanssa. Tämän tulee ilmetä hakemuksessa. Vuonna 2014 tukea ei myönnetä vuoden 2013 hakukierroksella tuetuille järjestöille.

Lisäksi tukea hakevan järjestön vuosibudjetti ei tule olla enempää kuin 100 000 euroa vuodessa. Tuettavan projektin tulee sijaita kehitysmaassa, olla paikallislähtöinen ja tukea haavoittuvimpia väestönosia. Jaettavana on yhteensä 12 000 euroa ja tukea myönnetään kahdelle, maksimissaan 6 000 euron projektille. Projektien keston tulee olla maksimissaan yksi vuosi ja tuki pyritään myöntämään toukokuun 2014 aikana.

Hakemusten tulee olla englannin- tai ranskankielisiä ja sisältää budjettisuunnitelma euroissa. Tuettavat järjestöt sitoutuvat toimittamaan raportin tuetusta projektista sen päätyttyä.

Jos siis tunnet järjestön, jolla olisi edellytykset saada tukea, pyydä heitä lähettämään sähköpostia osoitteeseen hyy.projectfunds(at)gmail.com ja pyytämään hakemuslomake.

Vuoden 2014 hakukierroksen määräaika on 28.3.2014, klo 21.00 (GMT+2).

Lisätietoja:

Iris Lawson
Projektivarainkoordinaattori
HYYn kehitysyhteistyövaliokunta
hyy.projectfunds(at)gmail.com