Media & arkisto

Kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin on hakenut 212 opiskelijaa!

11.10.2018

Ylioppilaskunta valitsee pian uudet opiskelijaedustajat yliopiston 93 koulutusohjelman johtoryhmiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.1.2019-31.12.2020. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Avoin haku opiskelijaedustajaksi koulutusohjelmien johtoryhmiin päättyi maanantaina 8.10.2018 klo 12.00, ja yhteensä 212 kandi- ja maisteriopiskelijaa haki johtoryhmän jäsenyyttä. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valintaprosessin etenemisestä. 

Ylioppilaskunnan keskusvalintatoimikunta on 10.10. käsitellyt valintojen etenemistä. Niihin johtoryhmiin, joihin ei ole saatu vähintään minimimimäärää hakijoita, jatkettiin hakuaikaa keskiviikkoon 17.10. klo 12.00 asti. Kyseiset kandi- ja maisteriohjelmat löytyvät valintasivuilta. Alkuperäisen haun määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset huomioidaan valinnoissa automaattisesti jatketusta hakuajasta huolimatta. Tiedekuntakohtaiset valintatoimikunnat käsittelevät hakemukset lokakuun aikana ja tekevät HYYn hallitukselle esityksensä johtoryhmiin valittavista henkilöistä. HYYn hallitus tekee päätöksensä marraskuun aikana, ja koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijajäsenet vahvistaa kunkin tiedekunnan dekaani. Uusien opiskelijaedustajien toimikausi alkaa tammikuussa.

Jokaisella Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmalla on johtoryhmä, johon kuuluu koulutusohjelman johtaja, kuusi muuta henkilökunnan jäsentä sekä kaksi varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän kaksi henkilökohtaista varajäsentään. Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka johtoryhmissä on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja antavat:

Silva Loikkanen
Valintakoordinaattori
silva.loikkanen(at)hyy.fi
0469217850

Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202