Media & arkisto

Kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmät saavat 266 uutta opiskelijaedustajaa!

27.11.2018

Ylioppilaskunta on nyt nimennyt uudet opiskelijaedustajat yliopiston 93 koulutusohjelman johtoryhmiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.1.2019-31.12.2020. Jokaisen koulutusohjelman johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Syksyn aikana yhteensä 314 kandi- ja maisteriopiskelijaa haki johtoryhmän jäsenyyttä. Osaan johtoryhmistä saatiin enemmän kuin neljä hakemusta, eikä kaikkia kiinnostuneita hakijoita voitu valita. HYYn ehdottamien opiskelijaedustajien nimet on julkaistu HYYn nettisivuilla. Toisaalta 55 johtoryhmään jäi vapaita opiskelijaedustajan paikkoja. HYY järjestää näille paikoille täydennyshaku tammikuussa.

Tiedekuntakohtaiset valintatoimikunnat käsittelivät hakemukset lokakuun aikana ja tekivät HYYn hallitukselle esityksensä johtoryhmiin valittavista henkilöistä. HYYn hallitus on tehnyt päätöksensä kokouksessaan 22.11.2018, ja koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijajäsenet vahvistaa kunkin tiedekunnan dekaani.

Jokaisella Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmalla on johtoryhmä, johon kuuluu koulutusohjelman johtaja, kuusi muuta henkilökunnan jäsentä sekä kaksi varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän kaksi henkilökohtaista varajäsentään.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka johtoryhmissä on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Lisätiedot:
Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202