Media & arkisto

Johanna Riitakorpi ja Antti Kähkönen on valittu opiskelijaedustajiksi Helsingin yliopiston hallitukseen

17.10.2017

Helsingin yliopiston hallituksen uusiksi opiskelijaedustajiksi on ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 10.10.2017 valittu maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas, filosofian ylioppilas Johanna Riitakorpi ja oikeusnotaari, kauppatieteiden ylioppilas, teologian ylioppilas Antti Kähkönen. Nyt valitut opiskelijaedustajat aloittavat kaksivuotiskautensa yliopiston hallituksessa 1.1.2018.

Riitakorpi on toiminut yliopiston hallituksessa syyskuusta 2015 lähtien ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenenä 2016-2017. Yliopiston hallituksen lisäksi hänellä on laaja-alaista yliopistohallinnon kokemusta niin laitosneuvostoista (2009–2010, 2014–2015) kuin yliopiston tasolta Juhlarahastosta, Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunnasta, Henkilöstöpoliittisesta työryhmästä, Yhteiskuntavastuun koordinaatiotyöryhmästä ja Opettajien akatemian arviointityöryhmästä vuosilta 2014–2015. Riitakorpi on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2012–2016 ja toiminut HYYn hallituksessa koulutuspolitiikasta vastaavana hallituksen jäsenenä vuonna 2014.

Kähkönen on toiminut aiemmin opiskelijaedustajana muun muassa oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa (2013–2015), yliopistokollegiossa (2013–2015) ja yliopiston Laadunhallinnan ohjausryhmässä (2017). Kähkönen on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2011–2013. Lisäksi hän on toiminut Hankenin ylioppilaskunnan pääsihteerinä (2014–2015) sekä hallituksen jäsenenä HYY Yhtymässä vuodesta 2016.

Puheenvuoroissaan edustajiston kokouksessa Kähkönen ja Riitakorpi painottivat yliopiston kansainvälisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallista vastuunkannon ja vaikuttavuuden vahvistamista. He myös korostivat tarvetta vahvistaa yliopiston sisäistä luottamusta ja opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yksi hallituksen tulevan kauden merkittävimpiä päätöksiä onkin yliopiston rehtorin valinta seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Helsingin yliopiston hallitus on yliopiston korkein päättävä elin. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista, talousarviosta, johtosäännöistä, yliopiston toimintarakenteesta, yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä, vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä, hyväksyy yliopiston tavoitesopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muut periaatteellisesti tärkeät sopimukset ja antaa yliopiston lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa.