Media & arkisto

Järjestövaliokunta palkitsi parhaat haalarimerkit, tilateot, tapahtumakonseptit ja järjestölehdet

22.12.2011

HYYn järjestövaliokunta palkitsi kilpailujensa voittajat puheenjohtajaseminaarissa 24.11. Järjestövaliokunta kutsui HYYn järjestöt kisaamaan neljässä eri kategoriassa: paras haalarimerkki, tilateko, tapahtumakonsepti ja paras järjestölehti.

Haalarimerkkikilpailuun osallistui 11 eri merkkiä kahdeksalta eri järjestöltä. Voittajaksi valittiin Allofonin merkki Mistä näitä ääniä oikein tulee?, joka hyödyntää oivallisesti Edvard Munchin kuuluisaa Huuto-teosta. Myös merkin mukana toimitettu perusteluviesti oli informatiivinen ja sitä arvotettiin osana voittoa. Muista kilpailuun osallistuneista maininnan ansaitsevat Helsingin yliopiston Kendoseura, Bouffe ry ja HAO ry.

Tilatekokilpailussa haettiin keinoja, joilla järjestö on panostanut kerhotiloihinsa, niissä toimimiseen ja viihtyisämmäksi tekemiseen. Voittajaksi valittiin Siulan kirjasto. Järjestövaliokunnan mukaan kirjastotoiminta hyötytti oman järjestön lisäksi muitakin sekä tukee HYYn sivistyksellistä tehtävää.

Tapahtumakonseptikilpailussa etsittiin kekseliästä ja kaikin puolin loistavaa järjestön tapahtumakonseptia. Kilpailuun osallistui 13 konseptia, joista voittajaksi ylsi Kontakti ry:n Paskan musiikin festivaalit. Kunniamaininta myönnettiin Humanisticum ry:n Humanistien kulttuuriviikoille.

Parhaan lehden valinnassa painotettiin tänä vuonna lehden järjestö- ja opiskelijaläheisyyttä. Järjestön lehti on jäsenlehti, jäseniä kiinnostavista aiheista kirjoittava julkaisu ja järjestön tiedotuskanava. Lehdissä huomioitiin myös käytettävissä olevien resurssien väliset erot, jotka näkyvät mm. lehden ulkoasussa. Vuonna 2011 parhaaksi järjestölehdeksi valittiin Stigman ja Stydin yhteinen lehti Kajahdus (nro 2/2011). Lehteä kiiteltiin mm. sen vaihtelevista, mielenkiintoisesti kirjoitetuista artikkeleista, joista näkyy hyvin järjestö- ja opiskelijalähtöinen lähestymistapa. Lehti tuntee lukijansa ja pyrkii tarjoamaan heille monipuolisesti luettavaa.  

Parhaan järjestölehden lisäksi annettiin kaksi kunniamainintaa:
Viestinnän opiskelijajärjestö Media ry:n lehti Groteski (nro 2/2011) sai kunniamaininnan erinomaisesta ja tyylikkäästä taitosta ja visuaalisesta ulkoasusta. Ulkoasunsa puolesta Groteskin katsottiin olevan omassa sarjassaan. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry:n lehti Epiglottis  (nro 2/2011) valittiin muotovalioksi (MVA). Epiglottis on malliesimerkki ainejärjestölehdestä, joka käsittelee oppiainetta, opiskelijoille yhteisiä kiinnostuksenkohteita ja opiskelua monesta näkökulmasta. Lehteä tehdään pienillä resursseilla, mutta suurella sydämellä.

HYY kiittää kaikkia osallistujia ja palkitsee kunkin kilpailusarjan voittajan 100€ suuruisella rahapalkinnolla.