Media & arkisto

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!

12.03.2014

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti.
 Tukea jaetaan yhteensä 5000 euroa (n. 100-900 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYY:n tiedotuksessa hyvinä esimerkkeinä.
 Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

  •     Matka-tai tarjoilukustannuksiin
  •     tilakustannuksiin, ellei kyse ole erityisvarustellusta tilasta, jota ei ole mahdollista saada maksutta.
  •     Julkaisujen painamiseen
  •     Graduprojekteihin
  •     Sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle

 Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä.
 Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta:
  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49263/lomake.html
 Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen.
 Viimeinen hakupäivä on perjantai 28.3.2014. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoja antaa koulutuspoliittinen vastaava Johanna Riitakorpi, puh. 050 5765073, johanna.riitakorpi@hyy.fi