Media & arkisto

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!

13.03.2012

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

Tukea jaetaan yhteensä 4800 euroa (n. 100-500 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYYn tiedotuksessa hyvinä esimerkkeinä. 

Tukea myönnetään esimerkiksi:
- materiaali- ja välinehankintoihin
- opetushenkilökunnan palkkaukseen ja kulukorvauksiin

Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:
- Matka- tai tarjoilukustannuksiin
- Julkaisujen painamiseen
- Graduprojekteihin
- Sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle

Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/34056/lomake.html

Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen.

Tuen hakuaika päättyy 11.4.2012 klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Seuraava hakumahdollisuus on syksyllä, jolloin jaetaan kevään haussa mahdollisesti käyttämättä jäänyt tuki. Tarkemmasta hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin.

Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille 7.5. mennessä. Lisätietoja antaa opintoasioista vastaava hallituksen jäsen Suvi Pulkkinen, suvi.pulkkinen(at)hyy.fi
p. 050-543961