Media & arkisto

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki on jaettu!

26.05.2015

HYY on myöntänyt tänä vuonna tukea 10 uudelle opiskelijoiden organisoimalle opiskeluprojektille yhteensä 5000 euroa. Innovatiivisten oppimismuotojen tukea jaettiin projekteille, jotka kehittävät esimerkiksi opetusmetodeja, soveltavat teoriaa käytäntöön tai edistävät opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Erityistä huomiota kiinnitettiin järjestäjien oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen.


Tukea myönnettiin tänä vuonna muun muassa luokanopettajaopiskelijoiden sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden järjestöjen yhteistyönä organisoituun tukiviittomakoulutukseen, valtiotieteilijöiden taittokoulutukseen ja fyysikoiden organisoimalle kesäprojektille, jossa opiskelijat voivat soveltaa teoriaa käytäntöön esimerkiksi rakentamalla itseään kiinnostavan fysiikan sovelluksen. Lisäksi tukea myönnettiin opintopiirille ja keskusteluryhmälle.

Tukea myönnettiin seuraavasti:

PLANCKS2015 –fysiikkaturnaus, Resonanssi ry, 400 €   
Evoluutiobiologian keskusteluryhmät perusopintojen tueksi, Aura Raulo, 600 €
InnoFuksi, Vasara ry, 200 €
Kurssi seksuaalisuudesta, Kompleksi ry, 800 €
DIY-kesäprojektit, Resonanssi ry, 500 €
EGEA North & Baltic Regional Congress, EGEA Helsinki, 500 €
Tukiviittomakoulutus ja äänenkäyttökoulutus, Peduca ry, 200 €
Visuaalinen lehtisuunnittelu, Kannunvalajat ry, 500 €
Taidenäyttelyopintopiiri, Humanisticum ry, 500 €
Aalto-Helsinki iGEM, Aalto-Helsinki iGEM Team, 800 €

Yhteensä 5000 €