Media & arkisto

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaettiin

22.04.2014

HYY myönsi tänä vuonna tukea 15 uudelle opiskelijoiden organisoimalle opiskeluprojektille, yhteensä 4839 euroa. Innovatiivisten oppimismuotojen tukea jaettiin projekteille, jotka kehittivät esimerkiksi opetusmetodeja, sovelsivat teoriaa käytäntöön tai edistivät opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Huomiota kiinnitettiin erityisesti projektien järjestäjien oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen.

Tukea myönnettiin tänä vuonna muun muassa valtiotieteilijöiden taittokoulutukseen, ympäristötieteilijöiden Helsingissä järjestettävään kansainväliseen seminaariin ja filosofian opiskelijoiden lasten filosofiapajan järjestämiseen. Lisäksi tukea myönnettiin useille opintopiireille ja esimerkiksi tähtitieteilijöiden projektiin kunnostaa Metsähovin observatorion kaukoputki, jolla opiskelijat voivat harjoitella tieteellisten havainnointien tekoa ja soveltaa opittua teoriaa käytännössä.

Tukea myönnettiin seuraaville hankkeille (hakija ilmoitettu, mikäli kyseessä on järjestö):   

Hanke   Hakija                    Myönnetty summa (€)
Epiklubi     500
Erkka Eksperiense  Erikeepperi ry 300
EuroEnviro 2014  MYY ry  300
FemF     350
Feministisen tiedon opintopiiri   100
Kannunvalajien visuaalinen taittokurssi Kannunvalajat ry 500
Laboratory of performance exploring
and musical creativity in SITU Synkooppi ry  336
Lasten filosofiapaja  Dilemma ry  400
LUST 2014     500
Metsähovin tähtitieteellinen
havaintoryhmä  Meridiaani ry 503
Näkökulmia estetiikkaan-seminaari Aistimus ry  100
Opi tunnistamaan sopimaton satula Eqvet-hevoskerho 150
Oppimo      150
Saippuapaja     100
Taidenäyttelyopintopiiri  Humanisticum ry 400

    YHT: 4839