Media & arkisto

HYYn Tapio Heiskari ja Marina Lampinen valittiin SYL:n hallituksen jäseniksi vuodelle 2012

19.11.2011

Tiedote 19.11.2011.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ehdokkaat, humanististen tieteiden kandidaatti Tapio Heiskari ja kasvatustieteen ylioppilas Marina Lampinen on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodeksi 2012.

SYL on Suomen suurin opiskelijajärjestö, jonka jäsenylioppilaskuntiin kuuluu 135 000 yliopisto-opiskelijaa. SYL:n hallitus valittiin Hyvinkään Sveitsissä 18.-19. marraskuuta järjestetyssä liittokokouksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jarno Lappalainen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta.

Liiton seitsenhenkiseen hallitukseen valittiin myös Eveliina Heinäluoma Lapin yliopiston ylioppilaskunnasta, Milja Henttonen Turun yliopiston ylioppilaskunnasta, Lauri Jurvanen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnasta ja Kim Rantala Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta.

SYL valvoo yliopisto-opiskelijoiden etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

”Suomen yliopistomaailma on suurten rakenteellisten muutosten edessä. Yliopistot kilpailevat keskenään rahoituksesta, ja niihin kohdistuu kasvava paine tehostamiseen ja tutkintojen tuottamiseen. Kandin ja maisterin tutkintoa vedetään koko ajan selkeämmin erilleen. SYL:n ja ylioppilaskuntien täytyy osallistua valppaasti yliopistojen rakenteelliseen kehittämiseen, jotta opiskelijoiden ääni kuuluu muutoksia suunnitellessa ja toteutettaessa.”, Tapio Heiskari pohtii.

”Koulutuksen tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn tulevaisuuden kannalta kaikista oleellisin tekijä. Pienen kansakunnan osaamisresurssit on saatava parhaaseen mahdolliseen käyttöön tarjoamalla kaikille mahdollisuudet kouluttautumiseen. Tämä voidaan saavuttaa muun muassa riittävällä opinto-ohjauksella sekä opiskelun mahdollistavien tukijärjestelmien avulla”, sanoo Marina Lampinen.


Lisätietoja:
Tapio Heiskari, 050 543 9612, tapio.heiskari(at)hyy.fi
Marina Lampinen, 050 595 0324, marina.lampinen(at)hyy.fi