Media & arkisto

HYYn projektivarat tänä vuonna Afrikkaan

23.05.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kehitysyhteistyövaliokunta on päättänyt vuoden 2013 projektivarojen saajat. Tänä vuonna HYY tukee kahta jätteenhuoltoon keskittyvää projektia Sambiassa ja Tansaniassa.  Projektituen saajat ovat sambialainen Network for Environmental Concerns and Solutions (NECOS) ja tansanialainen Tanzania Association of Environmental Engineers (TAEEs).

Sambian projektissa tavoitteena on edistää puiden istutusta ja pihaviljelyä sekä käymäläjätteen erittelyä ja uudelleenkäyttöä kaupunkialueella. Projektissa perustetaan Madimban yhteisöön kasvihuone, jossa kuivakäymälöiden jätettä käytetään lannoitteena. Tansanian projektissa puolestaan tuotetaan neljä dokumenttifilmiä, joilla tuetaan jätekampanjaa.  Dokumentit suunnataan opetus- ja koulukäyttöön ja niiden tarkoituksena kertoa jätteiden negatiivisista vaikutuksista turismiin, eliöihin, ihmisiin ja muuhun ympäristöön.

HYY käyttää vuosittain 0,7 prosenttia toimintatalouden budjetistaan kehitysyhteistyöhön. Osa varoista käytetään HYYn Indonesia-hankkeen omavastuuosuuden kattamiseen ja loput jaetaan projektivaroina. Vuoden 2013 hakukierroksella projektitukea jaettiin ympäristöaiheisiin liittyville, kertaluontoisille ja enintään vuoden kestäville hankkeille. Hakemuksia saapui 22 ja niitä käsiteltiin projektivarainryhmän kokouksissa huhtikuun aikana.

Lisätietoa projektituesta ja projektituen saajista voi kysyä projektivarainkoordinaattori Meeri Väänäseltä osoitteessa hyy.projectfunds(at)gmail.com