Media & arkisto

HYYn kehitysyhteistyötoiminta Sambiassa jatkuu

11.02.2014

HYY on saanut kehitysyhteistyöhankkeelleen Sambiassa jatkorahoitusta vuosille 2014–2016 Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön määrärahoista. Uusi Sambia-hanke keskittyy tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantamiseen Itä-Sambiassa. Päätavoitteina on teiniraskauksien ja varhaisten avioliittojen ehkäiseminen, sekä raskaana olevien nuorten tyttöjen tukeminen. Hanke toimii jatkona HYYn vuosien 2011–2013 hankkeelle ja yhteistyökumppanina Sambiassa jatkaa paikallinen naisjärjestö Eastern Province Women’s Development Association eli EPWDA.

Teiniraskaudet ja aikaiset avioliitot ovat yleisiä hanke-alueella Itä-Sambiassa. Hanke tähtää teiniraskauksien ja varhaisten avioliittojen ehkäisemiseen koulua käyville nuorille suunnatun osallistavan seksuaalikasvatusdraaman avulla. Raskaaksi tulemisen jälkeen Sambiassa on yleistä, että tytöt jättävät koulunkäynnin kesken. Koulupudokkaille suunnattujen keskusteluryhmien avulla pyritään saamaan nuoret takaisin koulutielle. Vanhempia ja maaseutukylien johtajia koulutetaan varhaisten avioliittojen lainvastaisuudesta ja haitallisuudesta, sekä tyttöjen koulunkäynnin tärkeydestä. Hankkeen avulla tavoitellaan koulupudokkaiden määrän vähentämistä, tukien samalla Sambian hallituksen politiikkaohjelmaa, joka mahdollistaa nuorten äitien paluun kouluun.

Hankkeeseen kuuluu myös maaseudulla asuvien nuorten äitien ja raskaana olevien naisten tukeminen. Hanke täydentää Sambian valtion toimia perustamalla Safe Motherhood Action -ryhmiä seuduille, jossa niitä ei vielä ole. Ryhmien avulla nuoria äitejä motivoidaan jatkamaan koulunkäyntiä ja raskaana oleville naisille tiedotetaan heille kuuluvista oikeuksista sekä terveyspalvelujen käytön tärkeydestä.

Hankkeen rahoituksesta 85 % tulee Ulkoasiainministeriöltä. HYYn 15 %:n omavastuuosuus katetaan vapaaehtoisten tekemällä työllä, Helsingin Yliopiston opiskelijoiden lahjoituksilla ja HYY Ravintoloiden tuella. Sambia-hankkeelle kerätään lahjoituksia kahdesti vuodessa Unicafeissa järjestettävinä Sambia-päivinä sekä vapaaehtoisina kehitysyhteistyömaksuina lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja:
Ilona Kalliola
Kehitysyhteistyökoordinaattori
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
+358 50 543 8450
ilona.kalliola (at) hyy.fi