Media & arkisto

HYYn Iiris Niinikoski SYL:n hallitukseen vuodelle 2015

22.11.2014

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ehdokas, kasvatustieteen kandidaatti Iiris Niinikoski on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodeksi 2015. 24-vuotias Iiris Niinikoski opiskelee luokanopettajaksi pääaineenaan kasvatustiede. Tänä vuonna Niinikoski on toiminut HYYn hallituksen varapuheenjohtajana ja vastannut edunvalvonnan koordinoinnista sekä eduskuntavaalivaikuttamisesta.

Hallituspaikkaa SYL:ssa tavoitteli yhteensä kahdeksan ehdokasta. Puheenjohtajaksi haki kaksi ehdokasta. Tehtävään valittiin Jari Järvenpää (TamY). Hallitukseen valittiin Niinikosken lisäksi Janne Hälinen (LYY), Lauri Lehtoruusu (AYY), Paula Martikainen (ISYY), Jussi Nieminen (TYY), ja Silja Silvasti (JYY).

"Ensi kevään eduskuntavaalit ovat opiskelijaliikkeelle vuoden suurin ponnistus. SYL:n tulee tehdä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa näkyvä ja vaikuttava kampanja, joka nostaa koulutuksen ja opiskelijat keskeisiksi teemoiksi vaaleissa sekä vie opiskelijoiden teemat hallitusohjelmaan", Niinikoski sanoo.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella perjantaista lauantaihin 21.–22.11. SYL edustaa yhteensä noin 135 000 korkeakouluopiskelijaa Suomessa. Liittokokouksessa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen sekä linjataan ensi vuoden tavoitteista ja toiminnasta. Liittokokous muodostaa SYL:n ylimmän päättävän elimen, joka kokoontuu kerran vuodessa. SYL valvoo yliopisto-opiskelijoiden etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin sekä työelämäasioihin.