Media & arkisto

HYYn hallitusneuvottelut vuodelle 2018 on saatu päätökseen

08.11.2017

Hallitusneuvotteluissa on saatu tiistaina 7.11. tulos, jonka mukaisesti hallituksessa jatkavat nykyiset hallitusryhmät Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä, HYY:n Vihreät, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys, Osakuntalainen edustajistoryhmä sekä Sitoutumaton vasemmisto. Tänä vuonna neuvottelukäytänteitä uudistettiin ja yhteisiä pelisääntöjä selkeytettiin. Hallitusneuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, ja tästä haluamme kiittää kaikkia edustajistoryhmiä.

Neuvottelutuloksen mukaisesti vuoden 2018 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Lauri Linna, puheenjohtaja (Sitoutumaton vasemmisto)

Krista Laitila, varapuheenjohtaja (Ainejärjestöläiset)

Sara Järvinen, talousjohtokunnan puheenjohtaja (Ainejärjestöläiset)

Amanda Pasanen, HYY Yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtaja (HYY:n Vihreät)

Auli Elolahti (HYY:n Vihreät)

Aleksanteri Gustafsson (Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys)

Titta Hiltunen (Sitoutumaton vasemmisto)

Jane Kärnä (Ainejärjestöläiset)

Mathilda Timmer (Ainejärjestöläiset)

Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Laura Wathén (Ainejärjestöläiset)

Sebastian Österman (HYY:n Vihreät)

Ryhmät sitoutuvat säilyttämään jäsenmaksun nykyisellä tasolla. Talousjohtokunnan esitykseen ylioppilaskunnan talousarvioksi vuodelle 2018 tehdään seuraavat muutokset:

Projektityöntekijöiden henkilöstökuluihin varataan 30 000 euroa lisää budjetin kohdan “Henkilöstökulut” eri alakohtiin jaettuna. Tätä varausta on tarkoitus käyttää edunvalvontaan liittyvien projektien toteuttamiseen 150-vuotisjuhlavuoden tuoman lisänäkyvyyden hyödyntämiseksi, sillä ylioppilaskunta tekee juhlavuonna yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia avauksia.

Järjestöjen toiminta-avustuksiin lisätään 7 000 euroa budjetin kohdan “Välittömät järjestöpalvelut” alakohtiin tiedekunta- ja ainejärjestöt, osakunnat, muut järjestöt sekä orkesterit, kuorot ja teatterit nykyisen toiminta-avustusten jakosuhteen mukaisesti. 2 000 euroa siirretään tähän tarkoitukseen yleisestä toimintavarauksesta.

Hallituksen muodostavat edustajistoryhmät sitoutuivat sisällyttämään luonnoksen edunvalvonnalliset kirjaukset lopulliseen tavoiteohjelmaan. Näiden kirjausten otsikot ovat Voimaa yhdenvertaisuustoimijoille, Maksuttoman koulutuksen vastaisku, Yliopiston uudistukset haltuun, Opiskelijat tekevät kaupungin, ja Opiskelijoiden Uusimaa. Lisäksi tavoiteohjelmaluonnokseen lisätään seuraavat tavoitteet:

1) Nollatoleranssi häirinnälle
HYY panostaa konkreettisiin toimiin seksuaalisen häirinnän poistamiseksi ylioppilaskunnasta. HYY voi esimerkiksi järjestää häirinnän vastaisen kampanjan sekä kouluttaa järjestötoimijoita tunnistamaan ja puuttumaan häirintään tilaisuuksissaan ja tapahtumissaan.

2) Lähellä jäseniään oleva ylioppilaskunta
Järjestöjen saamat palvelut, tilat ja tuki tulee kohdistaa niin, että ne mahdollistavat ja ohjaavat järjestöjä toimintaansa HYYn arvojen mukaisesti. Lisäksi toiminta-avustusten jakoperusteita uudelleenarvioidaan. Samalla näitä perusteita pyritään tuomaan jäsenistölle ymmärrettävämmiksi.

3) Opiskelijaedustajan ei tarvitse olla yksin
He muodostavat aktiivisen verkoston ja tietävät miten he sijoittuvat. He tietävät miten voi kysyä apua HYYltä tai muilta opiskelijaedustajilta. Kaikille on selkeää missä muualla opiskelijat vaikuttavat ja mitä tietoa heiltä voisi saada.

Ryhmät valtuuttavat nykyisen hallituksen tekemään selkeyttäviä ja stilistisiä muutoksia tavoitteisiin.

Edustajistoryhmien puolesta

Jaakko Rissanen
Neuvottelija, Sitoutumaton vasemmisto
Puh. +358 40 5141 551

Miran Hamidulla
Neuvottelija, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä
Puh. +358 44 535 1666

Toivo Laitinen
Neuvottelija, HYY:n Vihreät
Puh. +358 44 977 8245

Maria Loima
Neuvottelija, Opiskelijoiden sos. dem. yhdistys OSY
Puh. +358 44 086 3183

Teemu Palkki
Neuvottelija, Osakuntalainen edustajistoryhmä
Puh. +358 50 331 7815